Įeiti
Publikuota: 2022-01-10. Atnaujinta: 2022-01-12

VERT: sausio mėnesio šilumos kainų statistika Lietuvoje


​​​​

Vidutinė šilumos kaina

Sausio mėn. vidutinė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina Lietuvoje yra 7,55 ct/kWh (be PVM) – skelbia Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT). Palyginus su gruodžio mėn., kilovatvalandės kaina didėja 12,86 proc., per metus (2022 m. sausis / 2021 m. sausis) – kilovatvalandės kaina didėjo 78,07 proc.

1 pav. Vidutinė šilumos kaina Lietuvoje, ct/kWh be PVM, 2013–2022 metais (atsisiųskite​)

Vidutinė šilumos kaina Lietuvoje 2013-2022.png

Pirktos šilumos ir kuro kainos

Centralizuotai tiekiamos šilumos kainos pokyčius iš esmės lemia kuro ir superkamos šilumos kainos.

Kuro kainos

Skaičiuojant 2022 m. sausio mėn. šilumos kainas buvo naudojamos 2021 m. lapkričio mėn. kuro kainos. Faktinės įsigyto kuro kainos, išskyrus energijos išteklių ir gamtinių dujų biržose įsigyto kuro kainas, yra ribojamos VERT skelbiamomis vidutinėmis šalies kuro (žaliavos) kainomis. Vidutinės šalies kuro (žaliavos) kainos yra skelbiamos VERT tinklalapyje.

Į 2022 m. sausio mėn. šilumos kainas įskaičiuota vidutinė 2021 m. lapkričio mėn. biokuro (žaliavos kartu su transportavimu) kaina – 19,70 Eur/MWh – 6,83 proc. didesnė nei į 2021 m. gruodžio mėn. šilumos kainas įskaičiuota vidutinė 2021 m. spalio mėn. biokuro kaina (18,44 Eur/MWh).

Per metus (2021 m. lapkritis / 2020 m. lapkritis) biokuro kaina didėjo 94,72 proc., gamtinių dujų kaina didėjo 298,62 proc.

2 pav. Biokuro ir gamtinių dujų kainų palyginimas, Eur/MWh (atsisiųskite)

Biokuro ir dujų kainos lapkričio sausiui.png

Pirktos šilumos kainos

2022 m. sausio mėn., palyginti su 2021 m. gruodžio mėn., iš nepriklausomų šilumos gamintojų (NŠG) superkamos šilumos kaina didėja 16,29 proc.: nuo 3,07 ct/kWh 2021 m. gruodžio mėn. iki 3,57 ct/kWh 2022 m. sausio mėn. Atkreipiame dėmesį, kad šilumos tiekėjų iš NŠG superkamos šilumos kaina negali būti didesnė nei palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos, apskaičiuojamos pagal VERT nustatytą metodiką, tačiau galutinė superkamos šilumos kaina priklauso nuo gamintojų pasiūlymų kasmėnesiniuose šilumos supirkimo aukcionuose.

​3 pav. Šilumos aukcionai 2020–2022 m. (atsisiųskite​)

Aukcionai 2022 sausis.png

Šilumos kainos didžiuosiuose miestuose

Tarp penkių didžiųjų miestų 2022 m. sausio mėn. už šilumą mažiausiai moka Panevėžio, daugiausiai – Vilniaus gyventojai. Didžiųjų miestų 2021 m. gruodžio mėn. ir 2022 m. sausio mėn. šilumos kainų palyginimas ir pokytis pateiktas 4 pav. Šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti, taikomas lengvatinis PVM tarifas, todėl gyventojų mokama kaina už šilumos energiją toliau tekste nurodoma su 9 proc. PVM.

 • Kauno vartotojams šilumos kaina didėja dėl padidėjusios iš NŠG superkamos šilumos kainos ir brangusių gamtinių dujų.
 • Vilniuje sausio mėn. šilumos kaina didėja dėl brangesnės iš NŠG superkamos šilumos ir brangusių gamtinių dujų.
 • Klaipėdos vartotoms sausio mėn. šilumos kaina didėja dėl padidėjusių iš NŠG superkamos šilumos ir gamtinių dujų kainų.
 • Šiauliuose šilumos kaina iš esmės didėja dėl brangusių gamtinių dujų.
 • Panevėžio vartotojams šilumos kaina didėja dėl brangusių gamtinių dujų ir padidėjusios iš NŠG superkamos šilumos kainos.

4 pav. Šilumos kainų didžiuosiuose miestuose pokytis per mėnesį, ct/kWh su 9 proc. PVM (atsisiųskite​)

5 miestų kainos 2022-01.png

Šilumos kainos kitose Lietuvos savivaldybėse

Visoje Lietuvoje sausio mėn. už šilumą mažiausiai moka UAB „Tauragės šilumos tinklai“ aptarnaujami vartotojai (4,50 ct/kWh su PVM), daugiausiai – UAB „Nemenčinės komunalininkas“ aptarnaujami Vilniaus rajono vartotojai (15,53 ct/kWh su PVM).

2022 m. sausio mėn. šilumos kainos, palyginus su 2021 m. gruodžio mėn., atskirose savivaldybėse labiausiai keičiasi dėl šių priežasčių:

 • Dėl brangusių gamtinių dujų Balterma ir ko, UAB aptarnaujami vartotojai gruodžio mėn. už šilumą moka 25,02 proc. (2,94 ct/kWh su PVM) daugiau.
 • Dėl 2021 m. lapkričio mėn. brangiau įsigytų gamtinių dujų UAB „Nemenčinės komunalininkas“ tiekiamos šilumos kaina didėja 20,48 proc. (2,64 ct/kWh su PVM), UAB „Nemėžio komunalininkas šilumos kaina didėja 16,88 proc. (2,11 ct/kWh su PVM).
 • VšĮ „Velžio komunalinis ūkis“ aptarnaujamiems vartotojams sausio mėn. šilumos kaina didėja 15,36 proc. (1,55 ct/kWh su PVM) dėl brangiau pirktų gamtinių dujų ir biokuro.
 • Dėl brangusios superkamos šilumos, didesnių gamtinių dujų ir biokuro kainų UAB „Visagino energija“ aptarnaujami vartotojai sausio mėn. už šilumą moka 15,32 proc. (1,27 ct/kWh su PVM) brangiau.

   
  5 pav. pateikiamas šilumos tiekėjų centralizuotai tiekiamos šilumos kainų palyginimas, atsižvelgiant į šilumos tiekėjų per 2020 m. parduotą šilumos kiekį. Centralizuotos šilumos tiekėjai pagal per 2020 m. parduotą šilumos kiekį skirstomi į penkias grupes: I grupė – 150 tūkst. MWh per metus ir didesni šilumos pardavimai; II grupė – (150, 90] tūkst. MWh šilumos pardavimai per metus; III grupė – (90, 50] tūkst. MWh šilumos pardavimai per metus; IV grupė – (50, 25] tūkst. MWh šilumos pardavimai per metus; V grupė – šilumos pardavimai mažesni nei 25 tūkst. MWh per metus.

5 pav. 2022 m. sausio mėn. CŠT tiekiamos šilumos kainos (ct/kWh su PVM) ir kuro struktūra (proc.) (šilumos tiekėjai sugrupuoti pagal per metus parduodamą šilumos kiekį), (atsisiųskite​)

5 pav. 2022 m. sausio mėn. CŠT tiekiamos šilumos kainos.PNG

Kuro struktūra

Gamtinių dujų dalis bendroje šilumos gamybai naudojamo kuro struktūroje tolygiai mažėja. 2021 m., palyginti su 2020 m., šilumos energijai gaminti naudojamo kuro struktūroje gamtinių dujų dalis mažėjo 2,1 procentinio punkto – nuo 29,42 proc. proc. iki 27,32 proc., o biokuro dalis augo 2,11 procentinio punkto – nuo 68,11 proc. iki 70,22 proc.

2022 m. sausio mėn. šilumos gamybai naudojamo kuro struktūroje biokuras sudaro 70,47 proc., gamtinės dujos – 27,09 proc.

6 pav. Šilumos gamybai naudojamo kuro struktūra 2016–2022 m. (atsisiųskite​)

Kuro struktūra 2022 sausis.png