Įeiti
Publikuota: 2022-01-10. Atnaujinta: 2022-01-10

Viešoji konsultacija dėl Vidutinės biokuro kainos nustatymo tvarkos ir sąlygų aprašo pakeitimo


​​​Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) skelbia viešąją konsultaciją dėl Vidutinės biokuro kainos nustatymo tvarkos ir sąlygų aprašo pakeitimo, pastabas ir pasiūlymus siųskite iki sausio 10 d.​

Numatomi esminiai pasikeitimai:

  • Tais atvejais, kai biokuro biržoje sudarytų sandorių kiekis mėnesio, kuriam nustatoma prognozuojama kaina apskrityje arba šalyje, tiekimui sudaro daugiau nei 70 proc. numatomo biokuro poreikio, prognozuojama biokuro biržos (skiedrų) kaina gali būti nustatoma kaip per paskutinius tris biokuro biržoje vykusius biokuro įsigijimo aukcionus sudarytų SM2 rūšies medienos skiedrų savaitės ir mėnesio biokuro tiekimo pirkimo‒pardavimo sandorių kainų ir kiekio svertinis aritmetinis vidurkis, jeigu skirtumas tarp per paskutinius tris biokuro biržoje vykusius biokuro įsigijimo aukcionus sudarytų SM2 rūšies medienos skiedrų savaitės ir mėnesio biokuro tiekimo pirkimo‒pardavimo sandorių kainų ir kiekio svertinio aritmetinio vidurkio ir biokuro biržoje sudarytų visų rūšių medienos skiedrų pirkimo‒pardavimo sandorių kainų ir kiekio mėnesio i tiekimui svertinio aritmetinio vidurkio siekia 10 proc. ir daugiau (esant kainų augimui).

  • Tais atvejais, kai biokuro biržoje sudarytų sandorių kiekis mėnesio, kuriam nustatoma prognozuojama kaina apskrityje arba šalyje, tiekimui sudaro mažiau nei 70 proc. numatomo biokuro poreikio, pagal faktinius istorinius duomenis nustatyta prognozuojama mėnesio i biokuro biržos (skiedrų) kaina koreguojama procentiniu dydžiu, nustatytu kaip prognozuojamos kainos, apskaičiuotos pagal faktinius istorinius duomenis ir per paskutinius tris biokuro biržoje vykusius biokuro įsigijimo aukcionus biokuro biržoje sudarytų SM2 rūšies savaitės ir mėnesio biokuro tiekimo medienos skiedrų pirkimo‒pardavimo sandorių kainų ir kiekio svertinio aritmetinio vidurkio skirtumas. Maksimali tokios korekcijos riba iki 50 proc.

⁎⁎⁎⁎⁎

• Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje (TAIS) ir VERT interneto svetainėje www.vert.lt. 

• Pastabas ir pasiūlymus teikite paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, faksu (8 5) 213 5270, el. paštu [email protected] arba per LR Seimo teisės aktų projektų informacinę sistemą.

• Pastabų ir pasiūlymų teikimo terminas – iki 2022 m. sausio 10 d.

• Pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos“.​