Įeiti
Publikuota: 2022-01-06. Atnaujinta: 2022-01-06

VERT suderino AB „Klaipėdos nafta“ investicijų projektą „SGD laivo-saugyklos įsigijimas“


​​​​​Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) suderino AB „Klaipėdos ​nafta“ investicinį projektą „SGD laivo-saugyklos įsigijimas“, kurio vertė ne didesnė nei 138,4 mln. Eur (be PVM).

2018 m. AB „Klaipėdos nafta“ užsakymu tarptautinė konsultacijų bendrovė POYRY atliko nepriklausomą ekonominę analizę dėl Lietuvos ilgalaikio suskystintų gamtinių dujų importo sprendinio (studija). Studijos rengėjai, atlikę išsamią analizę, priėjo prie išvados, kad Lietuva turi išlaikyti prieigą prie pasaulinių SGD rinkų, nes tai kuria tiesioginę naudą Lietuvos gamtinių dujų rinkai, užtikrinant alternatyvaus gamtinių dujų importo galimybę bei atitinkamai eliminuojant priklausomybės nuo vienintelio gamtinių dujų importo šaltinio riziką. Studijos turinys bei rengėjų analizė objektyviai įrodė SGD terminalo naudą bei būtinybę išlaikyti šios veiklos tęstinumą ateityje – įsigyjant SGD laivą-saugyklą nuosavybės teise.

2018 m. Suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatyme įtvirtinta pareiga SGD terminalo operatoriui ne vėliau kaip iki 2024 m. gruodžio 31 d. nuosavybės teise įgyti plaukiojančią suskystintų gamtinių dujų saugyklą (FSRU) ir tapti jos valdytoju, pasirenkant ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą įsigijimui.

Tai užtikrins SGD terminalo veiklos tęstinumą bei Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos įgyvendinimą, išlaikant SGD terminalo Lietuvai teikiamas naudas: energetinės nepriklausomybės didinimą, energetikos rinkų konkurencingumo didinimą ir prieigos prie pasaulinių gamtinių dujų rinkų suteikimą gamtines dujas importuojantiems Lietuvos bei regiono rinkos dalyviams.

Bendrovės pateiktas projektas atitinka visus kriterijus, numatytus Investicijų derinimo tvarkos apraše ir kuria teigiamą vertę – apskaičiuota ekonominė grynoji dabartinė vertė – 1 088,8 mln. Eur.

AB „Klaipėdos nafta“ per 60 kalendorinių dienų nuo projekto įgyvendinimo dienos privalės pateikti dokumentus, pagrindžiančius faktiškai patirtas sąnaudas, susijusias su SGD terminalo įsigijimu.

Išsamiai susipažinti su VERT 2022-01-06 posėdžio medžiaga galite ČIA.