Įeiti
Publikuota: 2021-02-05. Atnaujinta:

VERT: sudarytos sąlygos pradėti veiklą nepriklausomiems elektros energijos paklausos telkėjams


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), atsižvelgdama į Elektros energetikos įstatymo pakeitimus dėl naujos veiklos rūšies elektros energetikos sektoriuje – elektros energijos paklausos telkimo, patvirtino deklaracijos formą*, kurią VERT turės pateikti norintys vykdyti veiklą nepriklausomi elektros energijos paklausos telkėjai.

„Tai bus proveržis, siekiant virtualiai subalansuoti elektros energijos generaciją iš atsinaujinančių išteklių ir dar labiau skatinti šių elektros gamintojų plėtrą, išvengiant papildomų investicijų į infrastuktūrą. Dėl to neabejotinai pajus naudą vartotojai, pirmiausia, dėl mažesnių atsinaujinančių energijos gamintojų balansavimo kaštų bei per lanksčiųjų paslaugų teikimą, kurios leis suefektyvinti elektros energijos vartojimo grafiką bei gauti tiesioginę finansinę naudą", – sako VERT pirmininkas Renatas Pocius.

Nepriklausomas elektros energijos paklausos telkimas – vieno ir (arba) kelių vartotojų grupės ir (arba) grupės kitų vartotojų elektros energijos paklausos pokyčių ir (arba) elektros energijos gamybos derinimas, siekiant nesuvartotą arba pagamintą elektros energiją ir (arba) nesuvartotą arba patiektą galią parduoti, pirkti arba pateikti aukcionui elektros energijos, balansavimo ir rezervinės galios rinkose. Nepriklausomas elektros energijos paklausos telkėjas, vykdydamas veiklą, negali būti susijęs su savo aptarnaujamų vartotojų tiekėju.

Nauji rinkos dalyviai – nepriklausomi elektros energijos paklausos telkėjai – padidins konkurenciją elektros energijos, balansavimo ir rezervinės galios rinkose, sudarys galimybes optimaliai panaudoti perdavimo ir skirstomojo tinklų bei generavimo pajėgumus, taip pat užtikrins efektyvesnį elektros energijos vartojimą.

Leidimas vykdyti nepriklausomo paklausos telkėjo veiklą bus   išduodamas asmenims, pateikusiems VERT deklaraciją išduoti tokį leidimą ir kuriems nėra pradėta bankroto, reorganizavimo ir (ar) likvidavimo procedūra. Jei asmuo atitinka numatytus reikalavimus, leidimas išduodamas kitą darbo dieną nuo deklaracijos pateikimo arba ne vėliau kaip dieną, nurodytą deklaracijoje.

* Nepriklausomi elektros energijos paklausos telkėjai, norėdami vykdyti veiklą, turės užpildyti ir pateikti VERT tokią pačią deklaracijos formą, kaip ir nepriklausomi elektros energijos tiekėjai.

 

Išsamiai susipažinti su VERT 2021-02-04 posėdžio medžiaga galite ČIA.