Įeiti
Publikuota: 2021.02.15. Atnaujinta:

Viešoji konsultacija dėl naujos redakcijos energetikos įrenginių atitikties deklaracijoms teikimą reglamentuojančių teisės aktų


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), siekdama mažinti administracinę naštą, ūkio subjektams naudojantis DSAIS, ir kartu gauti tikslią bei išsamią standartinės formos informaciją, reikalingą atlikti energetikos įrenginių tikrinimą vertinant ūkio subjektų užpildytas atitikties deklaracijas, iki kovo 1 d. (imtinai) skelbia viešajai konsultacijai:
naujos redakcijos Energetikos įrenginių, išskyrus daugiabučių namų šildymo bei karšto vandens sistemas, eksploatavimo tikrinimo atitikties deklaracijomis taisykles;
naujos redakcijos Daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų patikrinimų atitikties deklaracijomis ir atliekant šių sistemų patikrinimus vietoje taisykles.

Esminiai pakeitimai:
- asmenys, valdantys ir (arba) eksploatuojantys energetikos įrenginius, jų atitikties deklaracijas turės pateikti per VERT Duomenų surinkimo ir analizės informacinę sistemą – DSAIS;
- jei dėl techninių kliūčių ūkio subjektas negali pateikti atitikties deklaracijos el. forma per DSAIS, ją bus galima pateikti kitais būdais, nurodant nepateikimo per DSAIS priežastis;
- VERT teritoriniai skyriai informacinius pranešimus dėl atitikties deklaracijoms teikimo ūkio subjektams išsiųs kiekvienais metais iki liepos 15 d., nurodant 30 dienų terminą atitikties deklaracijoms pateikti.

*****
• Pastabas ir pasiūlymus teikite paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, faksu (8 5) 213 5270, el. p. info@vert.lt arba per LR Seimo teisės aktų projektų informacinę sistemą.
• Pastabų ir pasiūlymų teikimo terminas – iki 2021 m. kovo 1 d. (imtinai).
• Pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos".