Įeiti
Publikuota: 2021-02-15. Atnaujinta:

VERT: NŠG katilinės bandomosios eksploatacijos užbaigimo aktas yra būtinas šilumos pirkimo–pardavimo sutarčiai sudaryti


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), išnagrinėjusi nereguliuojamo nepriklausomo šilumos gamintojo (NŠG) UAB „Prasila“ ir Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos ginčą, nusprendė, kad nėra pagrindo įpareigoti šilumos tiekėją sudaryti šilumos pirkimo–pardavimo sutartį, kol nebus pasirašytas NŠG katilinės bandomosios eksploatacijos baigimo aktas.

 

Šis ginčas tarp NŠG ir šilumos tiekėjo tęsiasi nuo 2018 m. NŠG yra gavęs energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymą, patvirtinančią, kad šilumos įrenginiai atitinka normatyvinius reikalavimus ir gali būti tinkamai naudojami, o bandomosios eksploatacijos (paleidimo-derinimo) darbai yra užbaigti.

 

Tačiau Pravieniškių pataisos namai-atviroji kolonija atsisakė pasirašyti bandomosios eksploatacijos baigimo aktą – šį ginčą VERT jau išnagrinėjo 2018 m. spalio  mėn., įpareigodama šilumos tiekėją pasirašyti darbų užbaigimo aktą.

 

Pravieniškių pataisos namai-atviroji kolonija, nesutikdama su VERT sprendimu, kreipėsi su ieškiniu į bendrosios kompetencijos teismą, prašydama pripažinti teisę nepasirašyti katilinės bandomosios eksploatacijos užbaigimo akto. Nors šis ieškinys buvo atmestas, bandomosios eksploatacijos darbų užbaigimo aktas iki šiol nėra pasirašytas.

 

VERT, išnagrinėjusi faktines ginčo aplinkybes ir įvertinusi galiojančias teisės aktų nuostatas, reglamentuojančias šilumos tiekėjų ir NŠG tarpusavio santykius, patvirtino, kad NŠG katilinės (įrenginių) bandomosios eksploatacijos užbaigimo akto pasirašymas yra būtinas žingsnis šilumos pirkimo–pardavimo sutarčiai sudaryti. Kol šis aktas nebus pasirašytas, nėra pagrindo įpareigoti šilumos tiekėją pasirašyti sutartį su NŠG.

  

Su VERT ginčų nagrinėjimo praktika galite susipažinti ČIA.