Įeiti
Publikuota: 2021-02-26. Atnaujinta: 2021-02-26

Elektros energijos tiekimo rinkos apžvalga


2021 m. sausio mėn. elektros energijos tiekimo veiklą vykdė 23 nepriklausomi tiekėjai ir 1 visuomeninis tiekėjas, t. y.  1 tiekėju daugiau, nei 2020 m. gruodžio mėn., skelbiama Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) parengtoje elektros energijos tiekimo rinkos apžvalgoje (apžvalgą atsisiųskite).

Bendras elektros vartotojų skaičius 2021 m. sausio mėn. sudarė 1 800 737 (gruodžio mėn. 1 799 025), iš jų 91 proc. buitiniai vartotojai.

Per 2021 m. sausio mėn. vartotojams iš viso patiekta 906 937,4 MWh elektros energijos, t. y. 30 865,9 MWh arba 3,3 proc. mažiau, nei 2020 m. gruodžio mėn.

Komerciniai vartotojai

Didžiąją dalį patiekiamos elektros energijos suvartoja komerciniai vartotojai – 2021 m. sausio mėn. tai sudarė 614 703,7 MWh elektros (2,2 proc. daugiau palyginus su 2020 m. gruodžio mėn.).

Šis segmentas liberalizuotas nuo 2013 m., komerciniams vartotojams 2021 m. sausio mėn. elektros energiją tiekė 23 nepriklausomi tiekėjai ir 1 visuomeninis tiekėjas.

4 didžiausi tiekėjai UAB „Ignitis", UAB „Enefit", UAB „Elektrum Lietuva" ir „Inter RAO Lietuva" AB 2021 m. sausio mėn. užėmė 87,8 proc. rinkos.

Buitiniai vartotojai

2021 m. sausio mėn. buitiniams vartotojams patiekta 292 233,70 MWh elektros (13,1 proc. mažiau, nei 2020 m. gruodžio mėn.). Šiam segmentui patiekiamos elektros energijos kiekis sudaro 32,2 proc. nuo bendro suvartojimo.

2021 m. sausio mėn. buitiniams vartotojams elektros energiją tiekė 11 tiekėjų (2020 m. gruodžio mėn. – 9). Šiame segmente 61,62 proc. užima visuomeninis tiekėjas UAB „Ignitis" (2020 m. gruodžio mėn. – 92,25 proc., t. y. 30,6 proc. mažiau).

Tiekėjų aktyvėjimas šiame segmente siejamas su elektros rinkos liberalizavimu: iki 2021 m. gruodžio 10 dienos vartotojai, kurie suvartoja mažiau elektros nei 1000 kWh per metus, turės pasirinkti jiems tinkamiausią elektros energijos tiekėją.

Tiekimo rinkos pasiskirstymas

2021 m. sausio mėn. visuomeninis elektros energijos tiekimas sudarė 21,0 proc. tiekimo rinkos (13,2 proc. mažiau, nei 2020 m. gruodžio mėn.), garantinis tiekimas ‒ 5,5 proc., o nepriklausomas tiekimas ‒ 73,5 proc. tiekimo rinkos (11,9 proc. daugiau, nei 2020 m. gruodžio mėn.).

1. pav. Tiekėjų rinkos dalis 2021 m. sausio mėn., proc.

tiekeju rinkos dalis.JPG

Keturi didžiausi elektros energijos tiekėjai (kartu su visuomeniniu tiekimu) 2021 m. sausio mėn. užėmė 84,3 proc. tiekimo rinkos.

Nepriklausomų elektros energijos tiekėjų sąrašas skelbiamas čia.