Įeiti
Publikuota: 2021-02-15. Atnaujinta:

CEER ir ACER paskelbė poziciją dėl vandenilio ir vandenilio dujų gamybos elektrolizės būdu (power-to-gas) technologijų reguliavimo


Nacionalinės energetikos reguliavimo institucijos, atstovaujančios Europos energetikos reguliuotojų taryboje (angl. Council of European Energy Regulators – CEER) ir ES energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūroje (angl. EU Agency for the Cooperation of Energy Regulators – ACER), paskelbė Baltąją knygą su rekomendacijomis, kaip reguliuoti vandenilio ir vandenilio dujų gamybos elektrolizės būdu technologijas (angl. Regulatory Treatment of Power-to-Gas). Dokumente pateikiamos rekomendacijos yra svarbios siekiant sėkmingai įgyvendinti Europos Žaliojo kurso susitarimą.

Vandenilio ir vandenilio dujų gamyba elektrolizės būdu (power-to-gas) – tai elektros energijos pavertimas dujomis, tokiu būdu prisidedant prie visos energijos sistemos optimizavimo naudojant atsinaujinančius energijos šaltinius. Kaip teigiama, susidariusios sintetinės ir iš atsinaujinančių išteklių gaminamos dujos gali būti naudojamos perkrovai valdyti arba saugojimui ir lankstumui užtikrinti.

Nacionalinės energetikos reguliavimo institucijos laikosi technologiniu požiūriu neutralios pozicijos: reguliavimo institucijų tikslas nėra nuspręsti dėl geriausios technologijos, kuri bus sukurta. Tikslas yra pašalinti kliūtis ir apibrėžti reguliavimo sąlygas, kurios leistų sukurti ekonomiškiausius sprendimus. Taigi rekomendacijose siūloma investicijas į vandenilio ir vandenilio dujų gamybos elektrolizės būdu (power-to-gas) technologijas ir jų valdymą laikyti rinkos veikla, atvira rinkos dalyvių konkurencijai, o nukrypstant nuo šių nuostatų, perdavimo sistemos operatoriai (PSO) ar skirstymo sistemos operatoriai (SSO) gali investuoti į šias technologijas tik tuo atveju, jei to reikia saugiai, patikimai ir efektyviai tinklo veiklai užtikrinti ir jei kiti rinkos dalyviai nesiima šios veiklos. Tokia PSO/SSO veikla turi būti vykdoma palaipsniui ir aiškiomis nacionalinių reguliavimo institucijų apibrėžtomis sąlygomis, kaip išimtis (pvz., su taikymo srities, masto ir laiko apribojimais), įrodžius, kad atviros rinkos dalyviai neinvestuoja ir nenumato investuoti į šias naujas technologijas.

Ši Baltoji knyga yra antrasis dokumentas po praėjusią savaitę skelbtos Baltosios knygos vandenilio tinklų reguliavimo tema. Šiais dokumentais siekiama atliepti iššūkius, kuriuos Europos Komisija yra įvardijusi 2020 m. liepos mėn. paskelbtose Neutralaus poveikio klimatui Europos vandenilio strategijoje ir ES energetikos sistemos integravimo strategijoje.

Taip pat Baltojoje knygoje suformuota nacionalinių energetikos reguliavimo institucijų pozicija bus pristatoma Europos Komisijai, kuri iki šių metų pabaigos peržiūrės ES Trečiojo energetikos paketo dujų direktyvos ir dujų reglamento nuostatas.

Su Baltąja knyga „Vandenilio ir vandenilio dujų gamybos elektrolizės būdu (power-to-gas) technologijų reguliavimas“ galima susipažinti čia.

Pastaba: nuorodas rekomenduojame atidaryti naudojant Mozilla arba Chrome naršykles.