Įeiti
Publikuota: 2021.02.25. Atnaujinta: 2021.02.25

VERT: nesikeičia reikalavimai elektros energetikos ir gamtinių dujų įmonių reguliuojamos veiklos ataskaitų patikrai


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) elektros energetikos ir gamtinių dujų įmonėms, kurios gauna mažas pajamas /turi mažai vartotojų, suskystintų naftos dujų (SND) veiklą vykdančioms įmonėms pratęsė reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninės užduoties galiojimą, t. y. reguliuojamos veiklos ataskaitų patikrai (auditui) už 2021 m. galios tokie patys reikalavimai, kaip ir šiuo metu.

Elektros ir gamtinių dujų skirstomųjų tinklų operatoriai, aptarnaujantys mažiau kaip 100 tūkst. vartotojų, taip pat įmonės, pripažintos turinčiomis didelę įtaką rinkoje teikiant pakaitos rezervų paslaugą ir (ar) teikiančios izoliuoto elektros energijos sistemos darbo paslaugą, kurių gautos pajamos per paskutinius 3 metus iš pakaitos rezervų, izoliuoto elektros energijos sistemos darbo paslaugų sudaro ne daugiau kaip 5 proc. visų vykdomų veiklų pajamų ir kurios neteikia kitų paslaugų (išskyrus elektros energijos skirstymo paslaugas), kurių kainos yra reguliuojamos valstybės, gali pasirinkti, pagal kurią techninę užduotį – taikomą visoms reguliuojamoms įmonėms ar atskirai dujų ir elektros – atlikti reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikrą.

VERT kasmet iki kovo 31 dienos turi patvirtinti naują techninę užduotį arba pratęsti jos galiojimą.

Ūkio subjektai kasmet teikia VERT reguliuojamosios veiklos ataskaitas, kurias auditoriai tikrina pagal VERT patvirtintą techninę užduotį, t. y. konkrečius reikalavimus. Taip užtikrinama galimybė reguliuotojui įsitikinti ūkio subjektų sąnaudų pagrįstumu, priskiriant jas reguliuojamai veiklai.

Ūkio subjektams aktuali informacija apie ataskaitų patikros reikalavimus skelbiama rubrikoje „Reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikra".

Išsamiai susipažinti su VERT  2021-02-25 posėdžio medžiaga galite ČIA.