Įeiti

VERT: gaminantiems vartotojams bus kompensuojama už neatgautą elektros energiją garantinio tiekimo atveju


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), įgyvendindama Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo  pakeitimus dėl gaminančių vartotojų,  papildė šiuo metu taikomą Elektros energiją gaminančių vartotojų naudojimosi elektros tinklais paslaugų kainos skaičiavimo metodiką.

Esminiai pakeitimai:

• įtvirtinta nauja tvarka, pagal kurią apskaičiuojama kaina, kuria garantinio tiekimo atveju skirstymo tinklų operatorius gaminančiam vartotojui kompensuoja už faktinį, bet ne didesnį kaip 5 proc., gaminančio vartotojo per kaupimo laikotarpį (arba nuo garantinio tiekimo pradžios, jei garantinis tiekimas vykdomas trumpiau, negu nustatytas kaupimo laikotarpis) patiektą elektros energijos kiekį, t. y. pagal šią tvarką apskaičiuojama neatgautos elektros energijos kaina;

neatgautos elektros energijos kainai apskaičiuoti bus naudojamas visų gaminančių vartotojų per kaupimo laikotarpį pagamintos ir į tinklus patiektos elektros energijos kainos svertinis vidurkis, apskaičiuotas atsižvelgiant į atitinkamos valandos elektros energijos kainą elektros energijos biržoje Lietuvos zonoje;

numatyta, kad skirstymo tinklų operatorius kasmet, ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo kaupimo laikotarpio pabaigos, apskaičiuoja ir savo interneto svetainėje paskelbia 1 kWh neatgautos elektros energijos kainą, kuri taikoma kompensuojant už per praėjusį kaupimo laikotarpį neatgautą elektros energiją.

 

Išsamiai susipažinti su VERT 2021-02-11 posėdžio medžiaga galima ČIA.