Įeiti
Publikuota: 2021-10-01. Atnaujinta: 2021-10-01

VERT patvirtino elektros energetikos sektoriaus kainų nustatymo metodikasValstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) pakeitė Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodiką (KVR metodika). VERT taip pat patvirtino Ilgo laikotarpio vidutinių padidėjimo sąnaudų (LRAIC) apskaitos modelį. Šių teisės aktų pakeitimai, priimti po išsamių konsultacijų su rinkos dalyviais ir institucijomis, leis pasiekti balansą tarp naudos vartotojams ir įmonių tvaraus įsiskolinimo lygio bei užtikrinti efektyvias investicijas į tinklą.

Įvertinus valstybės strateginius tikslus ir užtikrinant elektros energetikos tinklo transformaciją, reguliuotojas periodiškai peržiūri elektros energetikos įmonėms keliamas elektros tinklo optimizavimo užduotis. LRAIC modelis grindžiamas esama tinklo topologija ir skatina efektyvų esamos infrastruktūros panaudojimą bei elektros tinklo elementų atnaujinimą.  KVR metodikoje įtvirtintas LRAIC modelis yra pagrįstas skaidriomis technologijų optimizavimo, sąnaudų apskaičiavimo prielaidomis bei paklausos prognozėmis.

„Priimtais teisės aktais sukuriamas efektyvus mechanizmas, leidžiantis užtikrinti, kad elektros energetikos įmonėms keliami tikslai (susidariusių skirtumų vartotojams grąžinimas, ilgalaikių investicijų programų įgyvendinimas) būtų pasiekti bendromis pastangomis, siekiant šių įmonių veiklos tvarumo bei reguliavimo aplinkos stabilumą“, - teigia VERT pirmininkas.

Atlikti pakeitimai leis pasiekti šių rezultatų:

  • Siekiant užtikrinti vartotojų interesų apsaugą, KVR metodikoje įtvirtintas skirtumų tarp ankstesnio reguliavimo periodo nustatytų ir įmonių faktiškai gautų pajamų grąžinimo vartotojams mechanizmas, užtikrinant pinigų vertės pokytį laike.
  • Įtvirtinama papildoma dedamoji, kuri ne tik leis įmonėms užtikrinti reikalingą lėšų poreikį esamos infrastruktūros atnaujinimui, bet ir ilgalaikėje perspektyvoje subalansuos vartotojų, elektros energetikos įmonių bei akcininkų indėlį į reguliuojamų elektros energetikos įmonių ilgalaikių investicijų planų įgyvendinimą, siekiant užtikrinti šių bendrovių veiklos ilgalaikį tvarumą.
  • KVR metodikoje įtvirtinami saugikliai, užtikrinantys griežtesnę elektros energetikos įmonių ilgalaikės investicijų programos įgyvendinimo kontrolę. Šioms įmonėms neįgyvendinus ilgalaikėse programose numatytų investicijų,  joms leistinas pajamų dydis bus mažinamas.
  • Elektros energetikos įmonėms numatytos ambicingesnės veiklos užduotys operacinių veiklos sąnaudų (OPEX) apimtyje.​

VERT LITGRID AB perdavimo paslaugos kainos viršutinę ribą planuoja nustatyti 2021 m. spalio 1 d., o AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros energijos skirstymo paslaugų vidutinės ir žemos įtampos tinklais kainų viršutines ribas – iki spalio vidurio.

 

Išsamiai susipažinti su VERT 2021-09-30 posėdžio medžiaga galite ČIA.