Įeiti
Publikuota: 2021-10-04. Atnaujinta: 2021-10-04

VERT nustatė 5 proc. mažesnę elektros energijos perdavimo paslaugos kainos viršutinę ribą


​​Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) 2022-iems metams AB „Litgrid“ nustatė 0,684 ct/kWh perdavimo paslaugos kainos viršutinę ribą, t. y. 5,22 proc. mažesnę, palyginus su nustatyta 2021  m. (0,721 ct/kWh).

AB „Litgrid“ 2022 m. nustatytos leidžiamos pajamos  sudaro 75,3 mln. Eur. Nustatant perdavimo paslaugos kainą, nusidėvėjimo ir investicijų grąžos sąnaudoms buvo naudojamas Ilgo laikotarpio vidutinių padidėjimo sąnaudų (LRAIC) apskaitos modelis, kuris modeliuoja optimalaus dydžio tinklą, atsižvelgiant į būsimą elektros energijos paklausą.

VERT įvertino užmokesčio sąnaudas, reikalingas sėkmingai įgyvendinti Sinchronizacijos projektą, nustatant naujam reguliavimo periodui darbo užmokesčio fondą.

Numatyta, kad bendrovė 2022 m. turi grąžinti vartotojams 15,3 mln. EUR. Kita likusi dalis (8,5 mln. EUR) bus grąžinta vartotojams kitais metais.

Prognozuojamas perduoti elektros kiekis 2022 metais, lyginant su  2021 metais, didėja 10 proc.

Visos perdavimo paslaugos kainos sąnaudų dedamosios.

Picture1.png

Perdavimo kaina vidutinėje nediferencijuotoje elektros energijos kainoje sudaro apie 5,50 proc.

Nustačius elektros energijos perdavimo paslaugos kainos viršutinę ribą, pradedami skaičiuoti kitų metų elektros energijos tarifai buitiniams vartotojams.

Galutinė elektros energijos kaina buitiniams vartotojams susideda iš:

  • įsigijimo kainos;
  • viešuosius interesus atitinkančių paslaugų kainos;
  • sisteminių paslaugų kainos;
  • perdavimo paslaugos kainos;
  • skirstymo paslaugos vidutinės ir žemos įtampos tinklais kainos;
  • papildomos dedamosios prie skirstymo kainos;
  • tiekimo kainos.

Nauji elektros energijos tarifai bus patvirtinti ir paskelbti ne vėliau kaip iki 2021 m. lapkričio 30 d.

 

Išsamiai susipažinti su VERT 2021-10-01 posėdžio medžiaga galite ČIA.