Įeiti
Publikuota: 2021-10-28. Atnaujinta: 2021-10-28

VERT suderino LITGRID AB investicijas


​​Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), siekdama užtikrinti patikimą elektros energijos perdavimo sistemos veikimą ir plėtrą, kuri atitiktų sistemos naudotojų poreikius, suderino LITGRID AB investicijas už bendrą 13,794 mln. Eur sumą. Dalį darbams atlikti reikalingų lėšų planuojama finansuoti pasinaudojant ES struktūrinių fondų parama.

 „LITGRID" AB naujai suderintų investicijų vertė sudarys daugiau kaip 10 mln. Eur, likusią investicijų dalį sudaro pakartotinai derinami jau vykdomi bei pabaigti projektai.

Didžioji dalis lėšų, numatytų įgyvendinant naujus investicijų projektus, bus skirta esamo turto atnaujinimui ir modernizavimui, ryšių, valdymo sistemų, fizinei ir duomenų apsaugai, nematerialiam turtui (informacinėms sistemoms). „LITGRID" AB numatomi darbai: triukšmą slopinančių priemonių diegimas Alytaus mazge, TP 110 kV skirstyklų rekonstravimas, Telšių TP RAA įrenginių keitimas, rekonstravimas, 110 kV įtampos transformatorių keitimas, akumuliatorių baterijų ir įkroviklių keitimas, 110 kV oro linijų atnaujinimas ir kt.

VERT suderintos „LITGRID" AB investicijos elektros energijos perdavimo paslaugos kainos viršutinę ribą didina 0,0056 ct/kWh, arba 0,78 proc., palyginus su šiuo metu galiojančia (0,721 ct/kWh).

Išsamiai susipažinti su VERT 2021-10-28 posėdžio medžiaga galite ČIA.​