Įeiti
Publikuota: 2021-10-26. Atnaujinta: 2021-10-26

Viešoji konsultacija dėl Šilumos aukciono reglamento pakeitimo


​​​Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) skelbia viešąją konsultaciją dėl Šilumos aukciono reglamento pakeitimo, – pastabas ir pasiūlymus siųskite iki lapkričio 19 d.

Projekto tikslas – atsižvelgti į Šilumos aukciono reglamento taikymo praktikoje iškylančias problemas, užtikrinti visiems aiškesnius šilumos aukciono procedūrinius reikalavimus. VERT siūlo pakeitimus, kurie padės elektroninėje šilumos aukcionų valdymo sistemoje nustatyti aiškesnę tvarką.

Atlikti šie esminiai pakeitimai:

  • Apibrėžta šilumos tiekimo sistemos šilumos gamybos įrenginių deklaracija.

  • Numatyta, kada šilumos tiekėjas deklaracijoje turi pažymėti, kad šilumos tiekimo sistemoje turi būti taikomos palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos lygios vienintelio sistemos nepriklausomo šilumos gamintojo vidutinei metinei šilumos gamybos kainai.

  • Numatyta, kad nepriklausomi šilumos gamintojai kartu su deklaracija privalo pateikti energijos išteklių biržos operatoriui BALTPOOL UAB deklaracijoje nurodomų šilumos gamybos įrenginių šilumos pirkimo–pardavimo ar preliminarias šilumos pirkimo–pardavimo sutartis.

  • Numatyta, kad jeigu VERT yra nustačiusi šilumos (produkto) gamybos pajamų (sąnaudų) neatitikimo dedam​ąją, teikiant pavedimą parduoti šilumos energiją, šilumos aukciono dalyvis turi ją nurodyti.

Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje ir VERT interneto svetainėje www.vert.lt.

Pastabas ir pasiūlymus galima teikti iki 2021 m. lapkričio 19 d. (imtinai) paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, faksu: (8 5) 2135270, el. laišku: [email protected] arba per LR Seimo teisės aktų projektų informacinę sistemą.​

Pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos".