Įeiti
Publikuota: 2021-10-26. Atnaujinta: 2021-10-26

VERT pakeitė Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje kainos nustatymo metodiką


​​​Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) pakeitė Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje kainos nustatymo metodiką (VIAP). ​

Atlikti šie esminiai VIAP metodikos pakeitimai:

  • ​Metodika patikslinta, nustatant, kad lėšos, reikalingos VIAP lėšų administravimo, skolinimosi ir kt. sąnaudoms padengti, yra paskirstomos ne lygiomis dalimis, o proporcingai pagal šioms VIAP ateinantiems kalendoriniams metams prognozuojamą lėšų poreikį.

  • VIAP metodika papildyta nuostatomis dėl VIAP lėšų poreikio aukcionuose laimėtam kainos priedui finansuoti apskaičiavimo.

  • VIAP metodika patikslinta, pakeičiant faktiškai patirtų ir prognozuotų sąnaudų vertinimo laikotarpį, t. y. vietoje ,,praėjusiais metais“, įrašant ,,praėjusių kalendorinių metų rugpjūčio 1 d. – gruodžio 31 d. laikotarpiu“.

  • Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos pakeitimus, elektrinių, elektros energiją gaminančių iš atsinaujinančių energijos išteklių, prijungimas nebėra VIAP paslauga, panaikinti VIAP metodikos punktai, kurie reglamentavo VIAP lėšų poreikio skaičiavimą minėtai paslaugai. Atsižvelgiant į tai, kad praktikoje pasitaiko atvejų, kai elektrinių, elektros energiją gaminančių iš atsinaujinančių energijos išteklių, prijungimas buvo atliktas iki minėto įstatymo įsigaliojimo dienos, tačiau dėl vykstančių teisminių ginčų už šią VIAP nebuvo kompensuota, VIAP metodika papildyta nauju punktu, reglamentuojant jame kompensavimo už šią VIAP tvarką ir lėšų bei kainos apskaičiavimą.

  • Atsižvelgiant į tai, kad gamintojai, kurių elektros energijos gamyba yra skatinama, gali patys prekiauti elektros energija, o elektrinių, kurių galia mažesnė nei 500 kW, balansavimas yra laikoma VIAP, patikslintos metodikos nuostatos, pagal kurias apskaičiuojant VIAP lėšų poreikį išlaidoms už elektros energijos gamybai iš atsinaujinančių energijos išteklių balansavimui padengti, yra vertinamos ne tik operatorių patirtos išlaidos, bet ir gamintojų, kurių elektrinės įrengtoji galia yra mažesnė kaip 500 kW, turi įgiję teisę į skatinamąjį tarifą ir prekiauja elektros energija.​

Išsamiai susipažinti su VERT 2021-10-26 posėdžio medžiaga galite ČIA