Įeiti
Publikuota: 2021-10-22. Atnaujinta: 2021-10-22

Viešoji konsultacija dėl Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašo ir Vidutinės biokuro kainos nustatymo tvarkos ir sąlygų aprašo


​​​​Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) skelbia viešąją konsultaciją dėl Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašo ir Vidutinės biokuro kainos nustatymo tvarkos ir sąlygų aprašo pakeitimo.

Pakeitimo projektu siekiama atsižvelgti į Supirkimo tvarkos taikymo praktikoje iškylančias problemas, Lietuvos šilumos tiekėjų ir Lietuvos nepriklausomų šilumos gamintojų asociacijų išsakomas pastabas galiojančiai Supirkimo tvarkai.

Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų apraše atlikti šie pakeitimai:

  • Supirkimo tvarka papildyta papunkčiu, numatančiu palyginamųjų šilumos gamybos sąnaudų skaičiavimuose taikomos elektros energijos technologinėms reikmėms kainos skaičiavimo tvarką.

  • Numatyta, kad šilumos aukcionai bus organizuojami ne antrajam mėnesiui po einamojo, o pirmajam mėnesiui po einamojo.

  • Atsižvelgiant į tai, kad šilumos aukcionus siūloma organizuoti ne antrajam mėnesiui po einamojo, o pirmajam mėnesiui po einamojo, pakeistas Supirkimo tvarkoje numatyta, kad  šilumos tiekėjai šilumos aukciono duomenų valdymo sistemoje palyginamąsias šilumos gamybos sąnaudas privalo deklaruoti ne vėliau kaip 12 einamojo mėnesio kalendorinę dieną, šiuo metu deklaruoti privaloma ne vėliau, kaip 18 einamojo mėnesio kalendorinę dieną.

Vidutinės biokuro kainos nustatymo tvarkos ir sąlygų apraše atlikti šie pakeitimai:

  • Atsižvelgiant į numatomus Supirkimo tvarkos pakeitimus, numatyta, kad prognozuojama biokuro biržos (skiedrų) kaina bus nustatoma ir skelbiama VERT tinklalapyje iki kiekvieno mėnesio, einančio prieš mėnesį, kuriam kaina prognozuojama, 10 dienos. ​

Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje ir VERT interneto svetainėje www.vert.lt.

Pastabas ir pasiūlymus galima teikti iki 2021 m. lapkričio 4 d. (imtinai) paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, faksu: (8 5) 2135270, el. laišku: [email protected] arba per LR Seimo teisės aktų projektų informacinę sistemą.

Pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos".

​