Įeiti
Publikuota: 2021-10-18. Atnaujinta: 2021-10-18

VERT elektros energijos skirstytojams nustatė paslaugų kainų viršutines ribas 2022 metams


​​Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), įvertinusi elektros energijos skirstymo įmonių AB „Achema“, AB „Lifosa“, UAB „Dainavos elektra“, AB „Akmenės cementas“ pateiktus duomenis, nustatė elektros energijos skirstymo paslaugų kainų viršutines ribas 2022 metams.

Elektros energijos skirstymo įmonių teikiamų paslaugų perskaičiuotos kainų viršutinės ribos 2022 m., ct/kWh be PVM


Įmonės pavadinimas
Vidutinė įtampa ​ ​​​

Žema įtampa  ​
2021 m.2022 m.2021 m.2022 m.
AB „Lifosa“2,2672,3403,2713,482
UAB „Dainavos elektra“1,0581,1641,8012,275
AB „Akmenės cementas“1,2100,9051,2811,513
AB „Achema“ *--0,520,57

 

* AB „Achema“ elektros energiją skirsto tik žemos įtampos tinklais, todėl nustaty​ta bendra skirstymo paslaugos kainos viršutinė riba, nedalijant pagal įtampas.

Nei viena bendrovė nevykdo visuomeninio elektros energijos tiekimo paslaugos.

Elektros energijos skirstymo paslaugų kainų viršutinės ribos pokyčio veiksniai:

- kintantys persiunčiamos elektros energijos kiekiai;

- infliacija;

- prognozuojamas BVP augimas;

- investicijų grąžos perskaičiavimas;

- įsigyjamos elektros energijos kainų pokyčiai;

- įmonių pastoviųjų sąnaudų pokyčiai. 

Išsamiai susipažinti su VERT 2021-10-15 posėdžio medžiaga galite ČIA.