Įeiti
Publikuota: 2021-10-18. Atnaujinta: 2021-10-18

VERT skyrė įspėjimą UAB „Visagino energija“ už gamtinių dujų pirkimą ne gamtinių dujų biržoje


​Valstybinės energetikos reguliavimo taryba (VERT) skyrė UAB „Visagino energija“ įspėjimą už nustatytą reguliuojamos veiklos sąlygų pažeidimą.

UAB „Visagino energija“ pažeidė Energijos išteklių rinkos įstatymą - bendrovė 2020 metais įsigijo 19,061 GWh gamtinių dujų, iš kurių tik 27,9 proc. (5,312 GWh) įsigyta gamtinių dujų biržoje, kai turėjo įsigyti ne mažiau kaip 50 proc. Bendrovės suvartojamo gamtinių dujų kiekio dvejų metų vidurkis (2018 m. ir 2019 m.) yra 60,150 GWh.

Galiojantis teisinis reglamentavimas nustato bendrovei pareigą tuo atveju, jei ji per metus reguliuojamai veiklai suvartoja 50 GWh gamtinių dujų ar daugiau (skaičiuojant suvartojamo gamtinių dujų kiekio metinį vidurkį per 2 praėjusius metus), gamtinių dujų biržoje per kalendorinius metus įsigyti ne mažiau kaip 50 procentų reguliuojamai elektros ir (ar) šilumos energijos gamybos veiklai reikalingo gamtinių dujų kiekio. 

Bendrovė įpareigota 2021 m. ir vėlesniais laikotarpiais įsigyti Energijos išteklių rinkos įstatyme įtvirtintą gamtinių dujų kiekį gamtinių dujų biržoje, esant įstatyme nustatytiems pagrindams.