Įeiti
Publikuota: 2021-10-18. Atnaujinta: 2021-10-18

VERT skyrė baudą UAB „Orion Global Pet“ už reguliuojamos veiklos pažeidimą


​Valstybinė energetiko reguliavimo taryba (VERT) skyrė UAB „Orion Global Pet“ 289,15 Eur baudą už reguliuojamos veiklos pažeidimą, 2,5 procento nuo pajamų, gautų iš reguliuojamos šilumos tiekimo veiklos 2020 metais.

Bendrovė nustatytais terminais neparengė 2020 m. reguliuojamosios veiklos ataskaitų, neatliko reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros ir nepateikė ataskaitų pagal VERT parengtą techninę užduotį.

Energetikos įmonės, kurių teikiamų paslaugų kainos yra valstybės reguliuojamos, rengia reguliuojamosios veiklos ataskaitas ir užtikrina, kad pasibaigus kiekvieniems finansiniams metams per 4 mėnesius pagal VERT patvir tintą ar pratęstą galioti techninę užduotį būtų atlikta reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikra dėl ataskaitų atitikties VERT patvirtintiems reguliavi mo apskaitos sistemos reikalavimams ir (ar) metodui, ir (ar) modeliui ir reguliuojamosios veiklos ataskaitos, reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros ataskaita ir (ar) išvada pateiktos VERT.

Bendrovė įpareigota jai skirtą baudą sumokėti per 30 dienų bei apie sumokėjimą informuoti VERT.​

UAB „Orion Global Pet“ įpareigota per 2 mėnesius ištaisyti pažeidimą, t. y. pateikti 2020 m. reguliuojamosios veiklos ataskaitas, 2020 m. reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros ataskaitą, reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros ataskaitos priedus bei kitus dokumentus.