Įeiti
Publikuota: 2021-10-18. Atnaujinta: 2021-10-18

VERT skyrė baudą Juozo Oleko įmonei „Liepsnelė“ už laiku nepateiktas reguliuojamos veiklos ataskaitas


​Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) skyrė Juozo Oleko įmonei „Liepsnelė“ piniginę baudą – 289 Eur už reguliuojamos veiklos pažeidimą.

Įmonė įpareigota baudą sumokėti per 30 dienų ir apie sumokėjimą informuoti VERT.

Įmonė įpareigota per 2 mėnesius parengti 2020 m. reguliuojamosios veiklos ataskaitas, atlikti reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikrą ir pateikti reguliuojamosios veiklos ataskaitas pagal VERT parengtą techninę užduotį.

Galiojantis teisinis reglamentavimas numato, jog geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas, paviršinių nuotekų tvarkytojas privalo rengti reguliuojamosios veiklos ataskaitas ir užtikrinti, kad pasibaigus kiekvieniems finansiniams metams per 4 mėnesius pagal VERT patvirtintą ar ​pratęstą galioti techninę užduotį būtų atlikta reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikra dėl ataskaitų atitikties VERT patvirtintiems reguliavimo apskaitos sistemos reikalavimams ir (ar) metodui, ir (ar) modeliui ir reguliuojamosios veiklos ataskaitos, reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros ataskaita ir (ar) išvada pateiktos VERT.