Įeiti
Publikuota: 2021-10-15. Atnaujinta: 2021-10-15

Nustatytos elektros energijos skirstymo paslaugų vidutinės ir žemos įtampos tinklais kainų viršutinės ribos 2022 metams


​Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) 2022 metams AB „Energijos skirstymo operatorius" nustatė:

• Vidutinės įtampos (VĮ) tinkluose – 0,892 ct/kWh elektros energijos skirstymo kainos viršutinę ribą  (2021 m. – 1,167 ct/kWh, mažėja -23,56 proc.).
• Žemos įtampos (ŽĮ) tinkluose – 1,959 ct/kWh  (2021 m. – 2,171 ct/kWh,  mažėja -9,77 proc.).

Esminės priežastys, lėmusios kainų viršutinių ribų mažėjimą:

 planuojamas paskirstyti didesnis elektros energijos kiekis: VĮ 2021 m. – 10 386 957 MWh, 2022 m. – 10 594 696  MWh, ŽĮ 2021 m. – 7 263 054 MWh, 2022 m. – 7 408 315 MWh);
mokesčių sąnaudų pokytis -30,8 proc.

nusidėvėjimo sąnaudos mažėja 29 proc.,

• VERT nustatė 39,6 proc. mažesnę investicijų grąžą, pritaikius atnaujintą LRAIC modelį prie sąlygų efektyviai veikti skirstymo tinklui;

• VERT nustatytas 2018-2020 metų investicijų grąžos viršijimo dydis, lygus 167,4 mln. Eur, kurio dalis – apie 15 mln. Eur, yra grąžinamas vartotojams 2022 metais.

VERT patvirtino bendrovės investicijų grąžos viršijimo dydžio vartotojams grąžinimo planą 2022-2036 metų laikotarpiui.

Skirstymo kainos pokyčiui įtakos taip pat turėjo:

• veiklos sąnaudų augimas 10,4 proc.,

• technologinių nuostolių sąnaudų augimas 38,2 proc.

• 28 mln. Eur papildomos sąnaudos, skirtos investicijų įgyvendinimui užtikrinti.

AB „Energijos skirstymo operatorius" 2022-iems metams nustatytas leistinas pajamų lygis skirstymo paslaugų VĮ tinklais sudarys 94,482 mln. Eur (2021 m. –114,098 mln. Eur), ŽĮ tinklais – 144,743 mln. Eur (2021 m. – 146,622 mln. Eur).

Elektros energijos skirstymo kainų viršutinės ribos gali būti koreguojamos dėl esminių paslaugų apimties, infliacijos, mokesčių, kitų objektyvių (nuo rinkos dalyvio nepriklausančių) veiksnių pokyčių ne dažniau kaip du kartus per metus.

*******

Galutinė elektros energijos kaina buitiniam vartotojui susideda iš:
- įsigijimo kainos;
- viešuosius interesus atitinkančių paslaugų kainos;
- sisteminių paslaugų kainos;
- perdavimo paslaugos kainos;
- skirstymo paslaugos vidutinės ir žemos įtampos tinklais kainos;

- tiekimo kainos.

Nauji elektros energijos tarifai bus patvirtinti ir paskelbti ne vėliau kaip iki 2021 m. lapkričio 30 d.

 

Išsamiai susipažinti su VERT 2021-10-15 posėdžio medžiaga galite ČIA.