Įeiti
Publikuota: 2021-10-14. Atnaujinta: 2021-10-14

VERT skelbia viešąjį aukcioną kompiuterinei ir organizacinei technikai parduoti


​​​​​​​​Aukciono rengėjas ir vykdytojas: Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau – Taryba), įsikūrusi adresu Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius, jurid. asm. kodas 188706554, tel. (8 5) 21 35166, faks. (8 5) 213 5270, el. p. info@vert.lt, tinklalapis www.vert.lt, vykdo pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti Tarybos patikėjimo teise valdomo valstybės ilgalaikio turto pardavimą viešame tiesioginiame aukcione.

Informacija apie parduodamą turtą: Išsami informacija apie parduodamą kompiuterinę ir organizacinę techniką / turtą (pavadinimas, techniniai duomenys, išsamus parduodamo turto sąrašas su pradinėmis pardavimo kainomis ir  t.t.) skelbiama Tarybos interneto svetainėje <Aukcione parduodamo turto sąrašas>.

Aukciono vykdymo būdas, vieta, laikas ir dalyvių registravimo tvarka: aukcionas vyks 2021 m. spalio mėn. 29 d. 10 val. Taryboje, adresu Mortos g. 10, Vilniuje, posėdžių salėje (pirmame aukšte). Privaloma išankstinė aukciono dalyvių registracija iki 2021 m. spalio 27 d. el. p. info@vert.lt, nurodant vardą, pavardę, juridinio asmens pavadinimą, kodą, adresą, tel. Nr. Aukciono dalyviai fiziniai asmenys privalo turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, o juridinių asmenų atstovai – įgaliojimą ir asmens dokumentą. Aukcionas bus vykdomas, jeigu jame dalyvaus ne mažiau kaip du aukciono dalyviai.

Parduodamą turtą galima apžiūrėti 2021 m. spalio 25-27 d. nuo 9.00 iki 12.00 val. ir nuo 13.00 iki 15.45 val. adresu: Mortos g. 10, Vilniuje. Kontaktinis asmuo – Turto valdymo ir informacinių technologijų skyriaus vyr. specialistas Arūnas Šaltenis, tel. 8 690 37624,  el. paštas arunas.saltenis@vert.lt

Už  įsigytą turtą atsiskaitoma per 3 (tris) darbo dienas po aukciono pabaigos mokestiniu pavedimu į Tarybos atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT 934010049501288776, Luminor bankas, b. k. 40100.

Atsiimti nupirktą turtą galima ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po pinigų už nupirktą turtą sumokėjimo dienos. 

​​