Įeiti
Publikuota: 2021-10-14. Atnaujinta: 2021-10-14

Įvertinta, kaip gamtinių dujų sektoriaus įmonės laikosi nustatytų minimalių paslaugų kokybės rodiklių


​Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) įvertino AB „Amber Grid“, UAB „Intergas“, UAB „Gren L​ietuva“, AB agrofirmos „Josvainiai“, UAB „SG dujos“, AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) faktinius licencijuojamos veiklos patikimumo ir teikiamų paslaugų kokybės rodiklius.

Minimalūs paslaugų kokybės lygiai kiekvienai gamtinių dujų įmonei nustatomi individualiai konkrečiam kainų reguliavimo periodui. VERT kasmet įvertina, kaip įmonė laikosi šių rodiklių.

1 lentelė. AB „Amber Grid“ veiklos kokybės rodikliai, priskiriami įmonės atsakomybei

 Nustatyti
kokybės
rodikli​ai
2019 m. faktinės
reikšmės
2020 m. faktinės reikšmės

2020 m.  faktinės reikšmės pokytis lyginant su nustatytu kokybės rodikliu, proc.

Neplanuotų nutraukimų dėl operatoriaus atsakomybės skaičius0
000
Neplanuotų nutraukimų dėl operatoriaus atsakomybės suminė trukmė0000
Laiku išsiųstų atsakymų į prašymą ar skundą dalis, proc.1001001000


2 lentelė. Bendrovės gamtinių dujų skirstymo veiklos patikimumo ir kokybės rodikliai, priskiriami įmonės atsakomybei

 Nustatyti kokybės rodikliai
2019 m. faktinės reikšmės 
2020 m. faktinės reikšmės 
2020 m. faktinės
reikšmės proc. pokytis,
lyginant su nustatytu
kokybės rodikliu, proc.1
Vidutinė neplanuotų nutraukimų trukmė vienam vartotojui dėl operatoriaus atsakomybės (SAIDI)0,345​0,2471
0,554360,67
Vidutinis neplanuotų nutraukimų skaičius vienam vartotojui dėl operatoriaus atsakomybės (SAIFI)0,003340,002670,0041624,55
Avarinės tarnybos atvykimų laiku dalis, proc.10099,699,88-0,12
Laiku išsiųstų atsakymų dalis, proc.96,9610097,310,36
Laiku išsiųstų atsakymų naujam vartotojui į jo prašymą prijungti dalis, proc.98,8199,3199,921,12
Laiku dėl operatoriaus atsakomybės neprijungtų naujų vartotojų dalis, proc.1,349,450,64-52,24


ESO vidutinis neplanuotų nutraukimų skaičius vienam vartotojui dėl operatoriaus atsakomybės (SAIFI) ir vidutinė neplanuotų nutraukimų trukmė vienam vartotojui dėl operatoriaus atsakomybės (SAIDI)  netenkina nustatytų minimalių patikimumo kokybės lygių, kadangi abu rodikliai pablogėjo daugiau nei 10 proc., palyginus su nustatytu minimaliu lygiu. Atsižvelgiant į tai, planuojama ESO nustatytą 2020 m. gamtinių dujų skirstymo veiklos investicijų grąžą sumažinti 4 procentais.

4 lentelė. AB agrofirmos „Josvainiai“, UAB „Intergas“, UAB „Gren Lietuva“, gamtinių dujų skirstymo veiklos patikimumo ir kokybės rodikliai, priskiriami įmonių atsakomybei

 Nustatyti kokybės
rodikli​​ai

2019 m. faktinės reikšmės
​​2020 m. faktinės reikšmės
​2020 m. faktinės reikšmės proc. pokytis lyginant su nustatytu kokybės rodikliu, proc. 
Vidutinė neplanuotų nutraukimų trukmė vienam vartotojui dėl operatoriaus atsakomybės (SAIDI)0000
Vidutinis neplanuotų nutraukimų skaičius vienam vartotojui dėl operatoriaus atsakomybės (SAIFI)0000
Avarinės tarnybos atvykimų laiku dalis, proc.1001001000
Laiku išsiųstų atsakymų dalis, proc.1001001000
Laiku išsiųstų atsakymų naujam vartotojui į jo prašymą prijungti dalis, proc.1001001000
Laiku dėl operatoriaus atsakomybės neprijungtų naujų vartotojų dalis, proc.0000


Išsamiai susipažinti su VERT 2021-10-14 posėdžio medžiaga galite ČIA