Įeiti
Publikuota: 2021-10-14. Atnaujinta: 2021-10-14

ACER išplatino analizę dėl aukštų energijos kainų Europoje


​​2021 m. spalio 13 d. ES Energetikos reguliavimo institucijų b​endradarbiavimo agentūra (ACER) paskelbė analizę, kurioje pateikiami duomenys ir įžvalgos apie pastaruoju metu Europoje išaugusias  energijos kainas. Analizėje:

  • nustatomi veiksniai ir poveikis kainų lygiui visoje Europoje;
  • pristatomos rinkos tendencijos;
  • aptariamos tiek trumpojo, tiek ilgojo laikotarpio priemonės, kurių būtų galima imtis situacijai suvaldyti.

ACER analizėje teigiama, kad pagrindinis aukštų energijos kainų Europoje veiksnys yra staigus gamtinių dujų kainų kilimas, kurį daugiausia lėmė įtempta pasaulinė suskystintų gamtinių dujų rinka. Kiti ACER analizuoti veiksniai – auganti apyvartinių taršos leidimų kaina, išaugusi paklausa dėl ekonomikos atsigavimo, klimatinės sąlygos (neįprastai šalta žiema ir karšta vasara), sumažėjusi gamyba iš atsinaujinančių išteklių, sumažėjusios dujų gavybos ir dujų tiekimo bei investavimo į naujus gamybos šaltinius apimtys, mažesnis Europos dujų saugyklų užpildymas. Išankstinių sandorių rinkose tikimasi, kad 2022 m. pavasarį didmeninės dujų ir elektros energijos kainos gerokai sumažės. Svarbiausias kintamasis artimiausiu metu yra artėjanti žiema ir jos poveikis dujų paklausai. Šiuo metu gamtinių dujų kainos, palyginus su 2021 m. balandžiu, yra 4 kartus didesnės, o elektros energijos – 2 kartus didesnės.

ACER analizėje taip pat aptariamos trumpojo ir ilgojo laikotarpio priemonės esamai energijos kainų augimo situacijai suvaldyti, tarp kurių minimos pagalbos pažeidžiamiems vartotojams priemonės, dabartinės ES elektros energijos rinkos struktūros veikimo peržiūra,  galimas bendras strateginių dujų atsargų pirkimas ES lygiu, galimi įsipareigojimai dėl dujų saugojimo.​

ACER konstatuoja, kad dabartinis energijos kainų spaudimas primena, kad Europa vis dar labai priklausoma nuo importuojamų iškastinių energijos išteklių ir kad pasaulinės žaliavų rinkos yra nepastovios. Tikimasi labiau valdomo Europos energetikos sektoriaus perėjimo prie klimatui neutralaus, o svarbų vaidmenį turėtų atlikti vyriausybės ir reguliavimo institucijos.

Visą ACER analizę apie aukštas energijos kainas Europoje rasite čia.

Su Europos Komisijos išplatintu komunikatu dėl aukštų energijos kainų bei valstybėms siūlomų priemonių paketu susipažinti galite čia