Įeiti
Publikuota: 2021-10-12. Atnaujinta: 2021-10-12

VERT: spalio mėnesio šilumos kainų statistika Lietuvoje


​​​​Vidutinė šilumos kaina

Spalio mėn. vidutinė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina Lietuvoje yra 5,16 ct/kWh (be PVM) – skelbia Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT). Palyginus su rugsėjo mėn., kilovatvalandės kaina didėja 11,93 proc., per metus (2021 m. spalis / 2020 m. spalis) – kilovatvalandės kaina didėjo 40,98 proc.

1 pav. Vidutinė šilumos kaina Lietuvoje, ct/kWh be PVM, 2012–2021 metais (atsisiųskite)

Vidutinė šilumos kaina 2021-10.png

Pirktos šilumos ir kuro kainos

 Centralizuotai tiekiamos šilumos kainos pokyčius iš esmės lemia kuro ir superkamos šilumos kainos.

Kuro kainos

Skaičiuojant 2021 m. spalio mėn. šilumos kainas buvo naudojamos 2021 m. rugpjūčio mėn. kuro kainos. Faktinės įsigyto kuro kainos, išskyrus energijos išteklių ir gamtinių dujų biržose įsigyto kuro kainas, yra ribojamos VERT skelbiamomis vidutinėmis šalies kuro (žaliavos) kainomis. Vidutinės šalies kuro (žaliavos) kainos yra skelbiamos VERT tinklalapyje.

 Į 2021 m. spalio  mėn. šilumos kainas įskaičiuota vidutinė 2021 m. rugpjūčio mėn. biokuro (žaliavos kartu su transportavimu) kaina – 12,54 Eur/MWh – 7,68 proc. didesnė nei į 2021 m. rugsėjo mėn. šilumos kainas įskaičiuota vidutinė 2021 m. liepos mėn. biokuro kaina (11,65 Eur/MWh).

Per metus (2021 m. rugpjūtis / 2020 m. rugpjūtis) biokuro kaina didėjo 43,52 proc., gamtinių dujų kaina didėjo 194,11 proc.

2 pav. Biokuro ir gamtinių dujų kainų palyginimas, Eur/MWh (atsisiųskite)

Dujų ir biokuro kainos 2019-2021 MWh_spalis.png

Pirktos šilumos kainos

2021 m. spalio mėn., palyginti su rugsėjo mėn., iš nepriklausomų šilumos gamintojų (NŠG) superkamos šilumos kaina didėjo 52,60 proc.: nuo 1,54 ct/kWh rugsėjo mėn. iki 2,35 ct/kWh spalio mėn. Atkreipiame dėmesį, kad šilumos tiekėjų iš NŠG superkamos šilumos kaina negali būti didesnė nei palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos, apskaičiuojamos pagal VERT nustatytą metodiką, tačiau galutinė superkamos šilumos kaina priklauso nuo gamintojų pasiūlymų kasmėnesiniuose šilumos supirkimo aukcionuose.

3 pav. Šilumos aukcionai 2020–2021 m. (atsisiųskite)

Aukcionai spalis.png 

Šilumos kainos didžiuosiuose miestuose

 Tarp penkių didžiųjų miestų rugsėjo mėn. už šilumą mažiausiai moka Kauno, daugiausiai – Vilniaus gyventojai. Didžiųjų miestų 2021 m. rugsėjo mėn. ir spalio mėn. šilumos kainų palyginimas ir pokytis pateiktas 4 pav. Šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti, taikomas lengvatinis PVM tarifas, todėl gyventojų mokama kaina už šilumos energiją toliau tekste nurodoma su 9 proc. PVM.

 • Vilniuje spalio mėn. šilumos kaina didėja dėl padidėjusios iš NŠG superkamos šilumos kainos bei brangusių gamtinių dujų.
 • Kauno vartotojams šilumos kaina didėja dėl pabrangusios iš NŠG superkamos šilumos bei padidėjusių gamtinių dujų ir biokuro kainų.
 • Klaipėdoje šilumos kaina didėja dėl padidėjusios iš NŠG superkamos šilumos kainos ir brangusių gamtinių dujų.
 • Šiaulių vartotojams šilumos kaina didėja dėl brangusių gamtinių dujų ir biokuro.
 • Panevėžio vartotojams šilumos kaina didėja dėl brangusių gamtinių dujų ir biokuro bei padidėjusios iš NŠG superkamos šilumos kainos.

4 pav. Šilumos kainų didžiuosiuose miestuose pokytis per mėnesį, ct/kWh su 9 proc. PVM (atsisiųskite)

5 miestų kainos 2021-10.png 

Šilumos kainos kitose Lietuvos savivaldybėse

Visoje Lietuvoje spalio mėn. už šilumą mažiausiai moka AB „Kauno energija“ aptarnaujami vartotojai (3,95 ct/kWh su PVM), daugiausiai – UAB „Litesko“ filialo „Biržų šiluma“ aptarnaujami vartotojai (9,37 ct/kWh su PVM). Nors Biržuose šilumai gaminti naudojamo kuro struktūroje 90 proc. sudaro biokuras, tačiau čia šilumos kaina išlieka aukšta dėl naudojamo biokuro rūšies (dalį naudojamo biokuro sudaro medienos granulės) ir mažesnio realizuojamos šilumos kiekio.​

Spalio mėn. šilumos kainos, palyginus su rugsėjo mėn., atskirose savivaldybėse labiausiai keičiasi dėl šių priežasčių:

 • Dėl padidėjusios iš NŠG superkamos šilumos kainos UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ aptarnaujamiems vartotojams šilumos kaina didėja 43,10 proc. (2,31 ct/kWh su PVM).

 • Dėl brangusių gamtinių dujų Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos aptarnaujami vartotojai spalio mėn. už šilumą moka 13,38 proc. (1,03 ct/kWh su PVM) daugiau, Balterma ir ko, UAB aptarnaujami vartotojai – 12,04 proc. (0,86 ct/kWh su PVM) daugiau.

 • UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ aptarnaujamiems vartotojams šilumos kaina didėja 10,98 proc. (0,48 ct/kWh su PVM) – baigė galioti 12 mėn. taikyta šilumos kainą mažinanti 0,29 ct/kWh kompensacija, nustatyta įvertinus papildomai gautas pajamas dėl šilumos kainoje įskaitytos papildomos investicijų grąžos bei dėl ankstesniu laikotarpiu papildomai gautas pajamas dėl šilumos kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų sąnaudų kurui. Bendrovės tiekiamos šilumos kainą taip pat didina pabrangęs biokuras.

 • UAB Tauragės šilumos tinklų aptarnaujami vartotojai spalio mėn. už šilumą moka 13,49 proc. (0,70 ct/kWh su PVM) mažiau – pradėtos taikyti naujos šilumos bazinės kainos dedamosios, kuriose įskaičiuota mažiau nusidėvėjimo ir kitų pastoviųjų sąnaudų, įvertinta mažesnė investicijų grąža. Bendrovės vartotojams 12 mėn. bus taikoma šilumos kainos kompensacija (-0,29 ct/kWh) dėl įvertinto ankstesnį laikotarpį šilumos kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų sąnaudų kurui neatitikimo.

 • UAB „Visagino energija“ aptarnaujamiems vartotojams šilumos kaina mažėja 9,22 proc. (0,59 ct/kWh su PVM) dėl kainoje įvertintos mažesnės iš NŠG superkamos šilumos kainos bei bendrovės generalinio direktoriaus įsakymu nustatytos papildomos šilumos kainos dedamosios, mažinančios šilumos kainą 0,21 ct/kWh.

  5 pav. pateikiamas šilumos tiekėjų centralizuotai tiekiamos šilumos kainų palyginimas, atsižvelgiant į šilumos tiekėjų per 2020 m. parduotą šilumos kiekį. Centralizuotos šilumos tiekėjai pagal per 2020 m. parduotą šilumos kiekį skirstomi į penkias grupes: I grupė – 150 tūkst. MWh per metus ir didesni šilumos pardavimai; II grupė – (150, 90] tūkst. MWh šilumos pardavimai per metus; III grupė – (90, 50] tūkst. MWh šilumos pardavimai per metus; IV grupė – (50, 25] tūkst. MWh šilumos pardavimai per metus; V grupė – šilumos pardavimai mažesni nei 25 tūkst. MWh per metus.

5 pav. 2021 m. spalio mėn. CŠT tiekiamos šilumos kainos (ct/kWh su PVM) ir kuro struktūra (proc.) (šilumos tiekėjai sugrupuoti pagal per metus parduodamą šilumos kiekį), (atsisiųskite)

Šilumos kainos ir kuro struktūra 21-10 LT.png 

* Šilumos tiekėjų skirstymas į grupes pagal 2020 m. realizuotą šilumos kiekį.

Kuro struktūra

Gamtinių dujų dalis bendroje šilumos gamybai naudojamo kuro struktūroje tolygiai mažėja. 2020 m., palyginti su 2019 m., šilumos energijai gaminti naudojamo kuro struktūroje gamtinių dujų dalis mažėjo 1,4 procentinio punkto – nuo 30,8 proc. iki 29,4 proc., o biokuro dalis augo 1,4 procentinio punkto – nuo 66,7 proc. iki 68,1 proc. 2021 m. spalio mėn.. šilumos gamybai naudojamo kuro struktūroje biokuras sudaro 70,24 proc., gamtinės dujos – 27,33 proc.

6 pav. Šilumos gamybai naudojamo kuro struktūra 2016–2021 m. (atsisiųskite)

kuro struktūra.JPG