Įeiti
Publikuota: 2021-10-11. Atnaujinta: 2021-10-11

Viešoji konsultacija dėl Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos pakeitimo


​Valstybinė energetikos r​eguliavimo taryba (VERT) skelbia viešąją konsultaciją dėl Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos pakeitimo.

Projektu siekiama užtikrinti galimybes gamtinių dujų įmonėms valdyti pinigų srautus bei abipusį ir lygiateisį reguliavimą gamtinių dujų tiekimo įmonių ir gamtinių dujų vartotojų atžvilgiu.

Atlikti šie esminiai pakeitimai:

  • Įtvirtinta galimybė grąžinti susidariusį faktinės ir prognozuotos gamtinių dujų produkto kainos skirtumą gamtinių dujų tiekimo įmonėms per ilgesnį nei vieno pusmečio laikotarpį.

  • Įtvirtinta nuostata, kad gamtinių dujų tiekimo įmonėms gautoms papildomoms pajamoms ar susidariusiems faktinės ir prognozuotos kainos skirtumams, išdėstomiems per ilgesnį nei vieno pusmečio laikotarpį, taikoma palūkanų norma.

  • Įtvirtinta galimybė paskirtojo tiekėjo pajamų nuokrypį, susidariusį dėl prognozuotų ir faktinių SGD įsigijimo kainų, kiekių, VERT nustatytos vidutinės faktinės ataskaitinio mėnesio svertinės gamtinių dujų importo į Lietuvos Respubliką kainos, technologinių sąnaudų, bei SGD terminalo būtinojo kiekio tiekimo ilgalaikės garantijos finansavimo sąnaudų skirtumo per praėjusius keturis ketvirčius, ir paskirtojo tiekėjo pajamų nuokrypį, susidariusį dėl prognozuotų ir faktinių vartojimo pajėgumų skirtumo per praėjusius metus, išdėstyti per ilgesnį nei vienerių metų laikotarpį, esant tiek teigiamam, tiek neigiamam paskirtojo tiekėjo pajamų nuokrypiui.

  • Numatyta, kad paskirtojo tiekėjo pajamų nuokrypiui, išdėstytam per ilgesnį nei vienerių metų laikotarpį, taikoma palūkanų norma. Palūkanos nebus skaičiuojamos paskirtojo tiekėjo pajamų nuokrypiams, dėl kurių išdėstymo per ilgesnį nei vienerių metų laikotarpį VERT sprendimas buvo priimtas iki šio nutarimo įsigaliojimo, atsižvelgiant į tai, kad sprendimas dėl ankstesnių laikotarpių paskirtojo tiekėjo pajamų nuokrypio, grąžinimo paskirtajam tiekėjui, buvo priimtas esant teisėtam vartotojų lūkesčiui, jog nuo šios sumos nebus skaičiuojamos palūkanos.

Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje ir VERT interneto svetainėje www.vert.lt.

Pastabas ir pasiūlymus galima teikti iki 2021 m. spalio 18 d. (imtinai) paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, faksu: (8 5) 2135270, el. laišku: [email protected] arba per LR Seimo teisės aktų projektų informacinę sistemą.

Pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos".​