Įeiti
Publikuota: 2021-10-11. Atnaujinta: 2021-10-11

VERT šilumos sektoriaus įmonėms skyrė įspėjimus už reguliuojamos veiklos pažeidimus


​Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) skyrė įspėjimus už nustatytą reguliuojamos veiklos sąlygų pažeidimą įmonėms UAB „Alytaus šilumos tinklai“ bei UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“.

UAB „Alytaus šilumos tinklai“ bei UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ iki numatyto termino neparengė 2020 m. reguliuojamosios veiklos ataskaitų, neatliko reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros ir VERT nepateikė reguliuojamosios veiklos ataskaitų pagal VERT parengtą techninę užduotį.

Energetikos įmonės, kurių teikiamų paslaugų kainos yra valstybės reguliuojamos, rengia reguliuojamosios veiklos ataskaitas ir užtikrina, kad pasibaigus kiekvieniems finansiniams metams per 4 mėnesius pagal VERT patvirtintą techninę užduotį būtų atlikta reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikra ir pateikta ataskaita bei išvada.