Įeiti
Publikuota: 2021-10-11. Atnaujinta: 2021-10-11

VERT parengė 2021 m. I pusmečio elektros energijos rinkos stebėsenos ataskaitą


​​

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) parengė ir teikia 2021 m. I pusmečio elektros energijos rinkos stebėsenos ataskaitą​ - apibendrintą statistinę informaciją apie praėjusio pusmečio elektros sektoriaus rodiklius.

2021 m. I pusmečio rodikliai:

Gamyba

• Pagaminta ir į tinklą pateikta 0,2 proc. daugiau elektros energijos, palyginti su 2020 m. I pusm. (gamybos apimtys atitinkamai siekė 2 358,4 GWh ir 2 353,4 GWh).

• Atsinaujinančius energijos išteklius (AEI) naudojančiose elektrinėse pagaminta 18,0 proc. mažiau elektros energijos, palyginti su 2020 m. I pusm. (gamybos apimtys atitinkamai siekė 1 099,4 GWh ir 1 341,1 GWh).

• Įrengtoji elektrinių galia laikotarpio pabaigoje buvo 2,4 proc. didesnė, palyginti su 2020 m. I pusm. pabaiga (atitinkamai siekė 3 800 MW ir 3 713 MW).

Importas/eksportas

• Importuojamos elektros energijos kiekis buvo 2,7 proc. didesnis, palyginti su 2020 m. I pusm. (importuotas kiekis atitinkamai siekė 5 882,3 GWh ir 5 725,6 GWh).

• Eksportuojamos elektros energijos kiekis – 14,5 proc. mažesnis, palyginti su 2020 m. I pusm. (eksportuotas kiekis atitinkamai siekė 1 448,4 GWh ir 1 693,7 GWh).

• 2021 m. I pusmetį daugiausia elektros energijos buvo importuota iš Latvijos (2 874,7 GWh arba 48,9 proc. viso importuotos elektros energijos kiekio), eksportuota į Lenkiją (897,3 GWh arba 62,0 proc. viso eksportuoto elektros energijos kiekio).

Sektoriaus pajamos ir investicijos:

• Investicijos į elektros energetikos sektorių buvo 2,7 proc. didesnės, palyginti su 2020 m. I pusm. (investicijų apimtys atitinkamai siekė 55,7 mln. Eur ir 54,2 mln. Eur).

• Elektros energijos tiekėjai elektros energijos biržoje pardavė 45,6 proc. mažiau, palyginti su 2020 m. I pusm. (biržoje parduotos elektros energijos apimtys atitinkamai siekė 908,8 GWh ir 1 804,4 GWh).

• Elektros energijos sektoriaus pajamos sumažėjo 9,8 proc., palyginti su 2020 m. I pusm. (atitinkamai siekė 787,1 mln. Eur ir 872,6 mln. Eur).

Mažmeninė rinka:

• Aktyvią nepriklausomo elektros energijos tiekimo veiklą vykdančių tiekėjų skaičius išliko panašus palyginus su 2020 m. I pusm. (nepriklausomų elektros energijos tiekėjų skaičiusatitinkamai siekė 22 ir 21).​

Ataskaita parengta pagal perdavimo sistemos operatoriaus, skirstomųjų tinklų operatorių, elektros energijos gamintojų bei tiekėjų teikiamų ataskaitų duomenis.