Įeiti
Publikuota: 2021-10-11. Atnaujinta: 2021-10-11

Vandens sektoriaus įmonėms VERT skyrė įspėjimus už laiku nepateiktas reguliuojamos veiklos ataskaitas


​Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) bendrovėms UAB „Lazdijų vanduo“, UAB „Širvintų vandenys“, UAB „Nemenčinės komunalininkas“, UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ skyrė įspėjimus už nustatytą reguliuojamos veiklos sąlygų pažeidimą.

UAB „Lazdijų vanduo“, UAB „Širvintų vandenys“, UAB „Nemenčinės komunalininkas“, UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ iki numatyto termino neparengė 2020 m. reguliuojamosios veiklos ataskaitų, neatliko reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros ir VERT nepateikė reguliuojamosios veiklos ataskaitų pagal VERT parengtą techninę užduotį.

Geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas, paviršinių nuotekų tvarkytojas privalo rengti reguliuojamosios veiklos ataskaitas ir užtikrinti, kad pasibaigus kiekvieniems finansiniams metams per 4 mėnesius pagal VERT patvirtintą techninę užduotį būtų atlikta reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikra ir pateikta ataskaita bei išvada.