Įeiti
Publikuota: 2021-10-11. Atnaujinta: 2021-10-11

SĮ „Simno komunalininkas“ skirta bauda už pasikartojantį reguliuojamos veiklos pažeidimą


​​Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) SĮ „Simno komunalininkas“ už pasikartojantį reguliuojamos veiklos pažeidimą skyrė piniginę baudą – 1339 Eur.

SĮ „Simno komunalininkas“ iki numatyto termino neparengė 2020 m. reguliuojamosios veiklos ataskaitų, neatliko reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros ir atitinkamai VERT nepateikė reguliuojamosios veiklos ataskaitų pagal VERT parengtą techninę užduotį.

SĮ „Simno komunalininkas“ tokio pobūdžio pažeidimą padarė pakartotinai, praėjusiais metais iki numatyto termino įmonė neparengė 2019 m. reguliuojamosios veiklos ataskaitų, neatliko reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros ir VERT nepateikė reguliuojamosios veiklos ataskaitų pagal VERT parengtą techninę užduotį.

Geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas, paviršinių nuotekų tvarkytojas privalo rengti reguliuojamosios veiklos ataskaitas ir užtikrinti, kad pasibaigus kiekvieniems finansiniams metams per 4 mėnesius pagal VERT patvirtintą techninę užduotį būtų atlikta reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikra ir pateikta ataskaita bei išvada.

VERT įpareigojo įmonę nurodytą baudą sumokėti per 30 dienų ir informuoti apie baudos sumokėjimą.

Įmonė įpareigota per 2 mėnesius pateikti 2020 m. reguliuojamos veiklos ataskaitų rinkinį pilna apimti pagal teisės aktų reikalavimus.