Įeiti
Publikuota: 2021-10-08. Atnaujinta: 2021-10-08

VERT parengė 2020 m. elektros ir dujų sektorių apžvalgą


​​​​Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), kaip ir kiekvienais metais, parengė  2020 m. elektros ir dujų sektorių apžvalgą, apibendrintą statistinę informaciją apie praėjusių metų elektros ir dujų sektorių rodiklius (2020 m. apžvalgą atsisiųskite).

Esminiai 2020 m. rodikliai elektros sektoriuje:

Didžiausių elektros energetikos sektoriaus įmonių, kurių akcijomis yra prekiaujama NASDAQ OMX Vilnius vertybinių popierių biržoje, akcininkas yra Lietuvos valstybė.

 2020 m. elektros energijos gamybos veiklą vykdė 1776 rinkos dalyviai (2019 m. – 1668), perdavimo 1, skirstymo 5, visuomeninio tiekimo 1 (AB „Lifosa“ ir AB „Akmenės cementas“ turi licencijas, tačiau visuomeninio tiekimo veiklos nevykdė). Nepriklausomo elektros energijos tiekėjų skaičiaus pokytis nuo 2015 m. pateikiamas žemiau.

1 pav. Nepriklausomų tiekėjų skaičius metų pabaigoje, vnt., 2015–2020 m.

nepriklausomi tiekėjai.JPG

Elektros energijos biržos kainos 2020 m., palyginti su 2019 m., Lietuvoje mažėjo 26,19 proc., Latvijoje – 26,43 proc. Kitose Baltijos ir Šiaurės šalyse taip pat buvo stebimas elektros energijos biržos kainų mažėjimas. Visame regione skirtingais mėnesiais  elektros energijos kainos mažėjimą lėmė Covid-19 pandemijos poveikis ekonomikai ir išteklių rinkoms.

2020 m. iš iškastinio kuro buvo pagaminta ir į elektros energijos tinklus patiekta 36,5 proc. elektros energijos, iš AEI pagamintos ir į tinklus patiektos elektros energijos dalis sudarė 48,6 proc., likusią dalį (14,9 proc.) sudarė elektros energija, pagaminta Kruonio HAE. Palyginti su 2019 m., AEI gamybos dalis sumažėjo 1,0 proc.

Elektros energijos kaina buitiniams vartotojams, suvartojantiems 2500–5000 kWh per metus, vertinant ES-27 valstybes, 2020 m. I pusm., palyginti su 2019-ųjų I pusm., vidutiniškai mažėjo 0,9 proc., nuo 0,1282 iki 0,1270 Eur/kWh.

Didžiausias elektros energijos kainos augimas 2020 m. I pusm., palyginti su 2019-ųjų I pusm., buvo Lietuvoje (17,3 proc.) ir Graikijoje (12,6 proc.), žymiausias elektros kainos mažėjimas – Švedijoje (12,9 proc.). Mažiausia elektros energijos kaina 2020 m. I pusm. buitiniams vartotojams buvo Vengrijoje, Bulgarijoje ir Estijoje, didžiausia – Airijoje ir Belgijoje.

2020 m. pagamintas elektros energijos kiekis, naudojant AEI, sudarė 2498,1 GWh: daugiausia buvo pagaminta vėjo elektrinėse – 61,8 proc., biokuro elektrinėse pagamintas elektros energijos kiekis sudarė 16,1 proc., hidroenergijos elektrinėse 11,9 proc., atliekų deginimo elektrinėse – 5,9 proc., saulės elektrinėse – 4,3 proc. visos elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius.

Lietuvoje elektros energijos, pagamintos iš AEI, dalis, palyginus su galutiniu elektros energijos suvartojimu, 2020 m. sudarė 22,8 proc. (t. y. buvo pasiektas numatytas uždavinys 2020 m., jog elektros energijos, pagamintos AEI, dalis padidėtų iki  23 proc., palyginti su bendruoju galutiniu elektros energijos suvartojimu).

2020 m. elektrinių, tiekusių elektros energiją į tinklus ir naudojančių AEI, skaičius  Lietuvoje siekė 2 493, 86,8 proc. saulės elektrinės, 4,1 proc. hidroelektrinės, 6,9 proc. – vėjo elektrinės.

Esminiai 2020 m. rodikliai gamtinių dujų sektoriuje:

Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus, SGD operatoriaus, didžiausio gamtinių dujų skirstymo sistemos operatoriaus ir gamtinių dujų tiekimo įmonių (UAB „Ignitis“) akcininkai yra Lietuvos valstybė.

2020 m. gamtinių dujų perdavimo rinkoje veikė vienas operatorius – AB „Amber Grid“, gamtinių dujų skirstymo rinkoje veiklą vykdė 5 skirstymo sistemos operatoriai: AB „Energijos skirstymo operatorius“, UAB „Intergas“, AB agrofirma „Josvainiai“, UAB „Fortum Heat Lietuva“1 ir UAB „SG dujos“. AB „Klaipėdos nafta“ vykdo SGD terminalo operatoriaus veiklą. Gamtinių dujų rinkos operatoriaus licenciją 2020 m. turėjo tik UAB „GET Baltic“.

2020 m. buvo išduoti 7 nauji gamtinių dujų tiekimo leidimai, panaikintų gamtinių  dujų tiekimo leidimų nebuvo. 2020 m. pabaigoje gamtinių dujų tiekimo leidimus turėjo 30 įmonių, iš jų 20 – vykdė veiklą.

2020 m. gamtinių dujų perdavimo rinkoje veikė vienas operatorius – AB „Amber Grid“, kuriam išduota neterminuota gamtinių dujų perdavimo licencija.

Pajamos už gamtinių dujų perdavimo paslaugas 2020 m., palyginti su 2019 m., didėjo 2,11 proc. ir sudarė 37,7 mln. Eur. Pajamų pokytį lėmė išaugę gamtinių dujų perdavimo sistema transportuoti gamtinių dujų kiekiai.

Buitiniai vartotojai

2020 m. mažmeninėje rinkoje dujas buitiniams vartotojams tiekė 4 įmonės. 2020 m. buitiniai vartotojai suvartojo 2254 GWh gamtinių dujų, t. y. 8,4 proc. daugiau nei 2019 m. Buitiniai vartotojai už gamtines dujas sumokėjo 49,1 mln. Eur, t. y. net 42,35 proc. mažiau nei 2019 m. Tokį didelį skirtumą lėmė 2020 m. sumažėję buitinių vartotojų gamtinių dujų tarifai. UAB „Ignitis“ ir toliau išlieka pagrindinė gamtinių dujų tiekėja buitiniams vartotojams: 2019 m. šios įmonės užimama rinkos dalis sudarė 99,8 proc. pardavimų.

Nebuitiniai vartotojai

Nebuitiniams vartotojams gamtines dujas mažmeninėje rinkoje 2020 m. tiekė 16 įmonių, kurios nebuitiniams vartotojams analizuojamu laikotarpiu pardavė 4958 GWh gamtinių dujų. Palyginti su 2019 m., nebuitiniai vartotojai suvartojo 15,61 proc. daugiau gamtinių dujų.

Gamtinių dujų tiekimo įmonių pajamos iš nebuitinių vartotojų 2020 m. mažėjo 40,67 proc. ir sudarė 64,8 mln. Eur. Pagrindinę nebuitinių vartotojų rinkos dalį, vertinant pagal parduotų gamtinių dujų kiekį užima UAB „Ignitis“ rinkos dalis 2020 m. mažėjo ir buvo 49,4 proc. UAB „Achema Gas trade“ užimama rinkos dalis didėjo nuo 10,6 proc. 2019 m. iki 34,55 proc. 2020 m.

​2020 m. importuojamų gamtinių dujų kaina buvo 41,11 proc. mažesnė nei 2019 m. ir siekė 10,53 Eur/MWh.


1. Nuo 2021 m. liepos 13 d. UAB „Fortum Heat Lietuva“ pakeitė pavadinimą į UAB „Gren Lietuva“.