Įeiti
Publikuota: 2021-10-08. Atnaujinta: 2021-10-08

VERT patvirtino PSO metodikas dėl rinkos veiklos sustabdymo ir atkūrimo bei atsiskaitymo, kai rinkos veikla sustabdyta


​Valstybinė energetikos re​guliavimo taryba (VERT) patvirtino Perdavimo sistemos operatoriaus metodikas dėl Rinkos veiklos sustabdymo ir atkūrimo bei atsiskaitymo, kai rinkos veikla sustabdyta.

VERT patvirtintas dokumentas numato:

  • Rinkos veiklų laikino sustabdymo kriterijus ir procedūras, kuriomis turi vadovautis perdavimo sistemos operatorius ir už balansą atsakingos šalys,
  • Rinkos veiklų atkūrimo procedūras, kuriomis turi vadovautis operatorius ir už balansą atsakingos šalys,
  • Rinkos veiklų laikino sustabdymo ar atkūrimo ryšio palaikymo principus ir procedūras, kuriomis turi vadovautis kiekviena šalis, dalyvaujanti rinkos atkūrimo procese,
  • Atsiskaitymo už disbalansą, balansavimo pajėgumus ir balansavimo energiją taisykles disbalanso apskaitos periodams, kuriems buvo sustabdyta rinkos veikla.

Numatyta stabdyti tokias rinkos veiklas, kaip, pavyzdžiui, tarpzoninio pralaidumo teikimą paskirstymui ir už balansą atsakingos šalies pareigą teikti balanso grafikus. Būtų stabdomos ne visos rinkos veiklos, o tik tos veiklos, kurias būtina sustabdyti siekiant užtikrinti tiekimo saugumą ir patikimumą.

Taip pat svarbu ir tai, kad stabdymas vyktų tik tuo atveju, kai būtų tenkinami taisyklėse nustatyti kriterijai ir kai sistemos būsena būtų avarijos, totalios elektros energetikos sistemos avarijos (black-out state) ar sistemos atkūrimo būsenose.

Šios metodikos harmonizuos reikalavimus su kitomis ES šalimis dėl techninių ir organizacinių priemonių, kuriomis būtų prisidedama prie to, kad incidentai sistemoje neplistų ar nesunkėtų ir būtų išvengta trikdžių ir totalios elektros energetikos sistemos avarijos išplitimo į kitas sistemas.

Perdavimo sistemos operatorius šias tvarkas turės įgyvendinti per 12 mėnesių nuo jų patvirtinimo.

Išsamiai susipažinti su VERT 2021-09-30 posėdžio medžiaga galite ČIA