Įeiti
Publikuota: 2021-10-07. Atnaujinta: 2021-10-07

VERT pritarė ESO elektros energijos persiuntimo paslaugos teikimo nepriklausomam tiekėjui sutarties standartinių sąlygų pakeitimui


​​​Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) suderino AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) elektros energijos persiuntimo paslaugos teikimo nepriklausomam tiekėjui sutarties standartinių sąlygų projektą.

ESO inicijavo sutarties standartinių sąlygų pakeitimą bei diskusijos su rinkos dalyviais metu aptartas galimas standartinių sutarčių sąlygų korekcijas. Projekte numatytos standartinės sąlygos nustato sutarties sudarymo, nutraukimo, atsiskaitymo už suteiktas paslaugas, persiuntimo ir (ar) tiekimo nutraukimo ar atnaujinimo sąlygas, šalių teises ir pareigas bei kitas bendrąsias sąlygas.

VERT siūlomiems sutarties pakeitimams iš esmės pritarė ir atliko tik redakcinio pobūdžio korekcijas.

Išsamiai susipažinti su VERT 2021-10-07 posėdžio medžiaga galite ČIA.