Įeiti
Publikuota: 2021-10-07. Atnaujinta: 2021-10-07

VERT konstatavo, jog UAB „Anykščių šiluma“ šilumos kainų dedamosios nustatytos su pažeidimais


​Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VE​RT) konstatavo, jog Anykščių rajono savivaldybės taryba UAB „Anykščių šiluma“ šilumos kainos dedamąsias antriesiems bazinės kainos galiojimo metams nustatė nesilaikydama būtinųjų sąnaudų principo.

Anykščių rajono savivaldybės taryba UAB „Anykščių šiluma“ šilumos kainos dedamąsias nustatė nesilaikydama metodikos nuostatų, numatančių, kaip šilumos kainos dedamosios perskaičiuojamos atsižvelgiant į nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų pokytį ir investicijų grąžos pokytį dėl atliktų investicijų; darbo užmokesčio sąnaudų pokytį, faktinius elektros energijos ir (ar) geriamojo vandens technologinėms reikmėms kainų pokyčius, šilumos kainoje įvertintų ir faktinių kuro kainų skirtumą ir kt.

Anykščių rajono savivaldybei per 30 dienų nepašalinus nutarime nurodytų pažeidimų, VERT įgyja teisę vienašališkai nustatyti laikinas šilumos kainos dedamąsias.

Išsamiai susipažinti su VERT 2021-10-07 posėdžio medžiaga galite ČIA