Įeiti
Publikuota: 2021-10-06. Atnaujinta: 2021-10-06

VERT skyrė UAB „Biovatas“, UAB „Kurana“, UAB „BIO zona“, AB „Simega“ įspėjimus už reguliuojamos veiklos pažeidimą


​Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) bendrovėms UAB „Biovatas“, UAB „Kurana“, UAB „BIO zona“, AB „Simega“ skyrė įspėjimus už nustatytų reguliuojamos veiklos sąlygų pažeidimus.

Bendrovės UAB „Biovatas“, UAB „Kurana“, UAB „BIO zona“, AB „Simega“ neparengė 2020 m. reguliuojamosios veiklos ataskaitų, neatliko reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros ir VERT nepateikė reguliuojamosios veiklos ataskaitų pagal VERT parengtą techninę užduotį VERT nustatytu laiku.

Energetikos įmonės, kurių teikiamų paslaugų kainos yra valstybės reguliuojamos, rengia reguliuojamosios veiklos ataskaitas ir užtikrina, kad pasibaigus kiekvieniems finansiniams metams per 4 mėnesius pagal VERT patvir​tintą ar pratęstą galioti techninę užduotį būtų atlikta reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikra dėl ataskaitų atitikties VERT patvirtintiems reguliavimo apskaitos sistemos reikalavimams ir (ar) metodui, ir (ar) modeliui ir reguliuojamosios veiklos ataskaitos, reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros ataskaita ir (ar) išvada pateiktos VERT.​