Įeiti
Publikuota: 2021-01-29. Atnaujinta:

Kviečiame teikti pastabas gamtinių dujų, elektros, SND įmonių investicijų vertinimo bei derinimo tvarkos pakeitimams


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), siekdama efektyvesnio elektros energetikos, gamtinių dujų ir centralizuotai tiekiamų suskystintų naftos dujų (SND) įmonių investicijų projektų derinimo, parengė ir teikia viešajai konsultacijai naujos redakcijos Gamtinių dujų, elektros energetikos, suskystintų naftos dujų įmonių investicijų vertinimo ir derinimo tvarkos aprašo PROJEKTĄ ir susijusių teisės aktų pakeitimus* – pastabas ir pasiūlymus teikite iki 2021 m. vasario 28 d. (imtinai).

Esminiai pakeitimai:
investicijų projektai bus skirstomi į kategorijas ne pagal įsigyjamo turto paskirtį, bet pagal investicijų projekto tikslą. Apraše išskirtos šios investicijų projektų kategorijos: investicijų projektai, skirti įmonės turto funkcionavimui ir efektyviai veiklai užtikrinti, investicijų projektai, susiję su tiekimo saugumu ir diversifikavimu, bei investicijų projektai, susiję su sistemos plėtra dėl transportuotino energijos kiekio pokyčių. Šias investicijų projektų kategorijas numatyta taikyti tiek bendrai derinamų investicijų sąrašu, tiek individualiai derinamiems investicijų projektams;
• kiekvienai kategorijai priskiriami investicijų projektai bus skirstomi į grupes, pagal kurias jiems bus keliami skirtingi informacijos teikimo reikalavimai;
detalizuota, kokias prielaidas turėtų įvertinti įmonė, nustatydama investicijų projekto investicijų vertę, planuojamų pajamų ir veiklos sąnaudų pokyčių dydžius, taip pat pateiktas nebaigtinis ekonominių naudų sąrašas pagal investicijų projektų kategorijas;
atsisakyta reikalavimo įmonėms kartu su sąrašu teikti investicijų įgyvendinimo ataskaitą – ši informacija bus teikiama kartu su reguliuojamos veiklos ataskaitomis;
• pakeista sąrašo forma, numatant, kad bendrai teikiamos derinti investicijos turės būti grupuojamos pagal investicijų projektus, priskirtus atitinkamai kategorijai (pvz., įmonės turto funkcionavimui ir efektyviai veiklai užtikrinti) ir grupei, taip pat įgyvendinant kiekvieną investiciją įsigyjamas turtas turės būti detalizuotas pagal ilgalaikio turto grupes;
• priklausomai nuo kategorijos, kuriai priskiriamas investicijų projektas, numatyta individualiai derinamų investicijų projekto finansinio ir (ar) ekonominio vertinimo tvarka bei kriterijai.
*****
• Pastabas ir pasiūlymus teikite paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, faksu (8 5) 213 5270, el. p. [email protected] arba per LR Seimo teisės aktų projektų informacinę sistemą.
• Pastabų ir pasiūlymų teikimo terminas – iki 2021 m. vasario 28 d. (imtinai).
• Pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos".

 

* - Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo pakeitimas;
- Gamtinių dujų įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo pakeitimas;
- Centralizuotai tiekiamų suskystintų naftos dujų kainų nustatymo metodikos pakeitimas.