Įeiti
Publikuota: 2021-01-28. Atnaujinta:

Suderintas įkainis už ESO rengiamas prijungimo prie elektros tinklų sąlygas


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), siekdama užtikrinti, kad vartotojai už AB „Energijos skirstymo operatorius" (ESO) teikiamas papildomas reguliuojamos veiklos paslaugas mokėtų pagrįstą kainą, suderino ESO išduodamų prijungimo prie elektros tinklų sąlygų, išankstinių prijungimo sąlygų, prijungimo paslaugos sutarčių, kai jose nurodomos prijungimo sąlygos, parengimo paslaugos fiksuotą įkainį – 26,24 Eur be PVM.

Prijungimo sąlygų* parengimo paslaugos įkainis taikomas:
• asmeniui dėl prijungimo paslaugos suteikimo kreipiantis pirmą kartą;
• išduodant naujas prijungimo sąlygas, kai anksčiau išduotos prijungimo sąlygos neteko galios;
• išduodant naujas prijungimo sąlygas tam pačiam vartotojo objektui, kai galioja anksčiau išduotos prijungimo sąlygos, bet asmuo keičia šiuos išduotų prijungimo sąlygų duomenis: leistinąją naudoti galią, leistinąją generuoti galią, numatomų prijungti vartotojų skaičių, elektros energijos tiekimo patikimumo kategoriją, atvado tipą (vienfazis, trifazis), komercinės apskaitos prietaiso įrengimo vietą. 

Prijungimo sąlygų parengimo paslaugos įkainis netaikomas:
• kai naujos (patikslintos) prijungimo sąlygos turi būti parengiamos bendrovės iniciatyva;
• kai naujos (patikslintos) prijungimo sąlygos turi būti parengiamos asmens prašymu tam pačiam vartotojo objektui, šiam asmeniui keičiant kitus, nei nurodytus aukščiau, paraiškos duomenis.

Apskaičiuojant naujų (patikslintų) prijungimo sąlygų rengimo įkainį buvo vertinamos ESO patiriamos sąnaudas šiai paslaugai suteikti (darbo užmokestis, darbo vietos kaštai, įsigyjamos reikalingos paslaugos ir kt.).

ESO prijungimo sąlygų parengimo įkainis suderintas pirmą kartą pagal VERT 2019 m. liepos mėn. patvirtintą Papildomų reguliuojamos veiklos paslaugų įkainių nustatymo metodiką.

Naujas įkainis bus pradėtas taikyti ne anksčiau kaip nuo 2021 m. kovo 1 d. ir galės būti perskaičiuojamas ne dažniau nei kartą per metus, jei ESO patiriamos išlaidos šiai paslaugai teikti padidės / sumažės 5 proc.

* Įskaitant išankstinių prijungimo sąlygų bei prijungimo paslaugos sutarčių, kai jose nurodomos prijungimo sąlygos, parengimą.

Išsamiai susipažinti su VERT  2021-01-28 posėdžio medžiaga galite ČIA.