Įeiti
Publikuota: 2021-09-03. Atnaujinta: 2021-09-03

VERT suderino AB „Energijos skirstymo operatorius“ 2020–2022 m. investicijų sąrašą


​​​Siekdama padidinti elektros skirstomojo tinklo patikimumą ir energetinį efektyvumą, akcinė bendrovė „Energijos skirstymo operatorius" Valstybinei energetikos reguliavimo tarnybai (VERT) pateikė derinti 2020–2022 m. investicijų, kurių vertė 8 997,68 tūkst. Eur, sąrašą. Bendrovė gavo 2 572,32 tūkst. Eur paramą iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, o likusi investicijų projektų vertės dalis bus finansuojama bendrovės nuosavomis arba skolintomis lėšomis.

Įgyvendinus suderintų investicijų projektus, bus padidintas elektros skirstomojo tinklo saugumas ir patikimumas, taip pat užtikrintas nepertraukiamas elektros energijos tiekimas esamiems vartotojams. Bendrovės vertinimu, 15 tūkst. vartotojų bus patikimiau tiekiama elektros energija. Taip pat šiais projektais bus įgyvendinamas ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių planas.

Siekiant padidinti elektros tinklo patikimumą, rekonstravimo metu numatyta padidinti požeminių elektros kabelių linijų ilgį, keičiant susidėvėjusias, dažnai gendančias oro linijas (ypač miškingose ir (ar) tankiai apgyvendintose vietovėse), keisti nepatikimas elektros oro linijas požeminėmis arba oro kabelių linijomis bei atnaujinti elektros skirstomųjų tinklų elementus, transformatorines ir (ar) elektros linijas, atnaujinti (modernizuoti) senesnius ir (ar) mažiau patikimus elektros įrenginius (pavyzdžiui, įdiegus mikro teleinformacijos surinkimo perdavimo įrenginius, būtų sudaryta galimybė iš dispečerinių centrų operatyviai valdyti transformatorinių komutacinius įrenginius, daryti operatyvinius perjungimus, leidžiančius keisti tinklo konfigūraciją, taip keičiant atskirų tinklo segmentų topologiją).

Išsamiai susipažinti su 2021-08-31 VERT posėdžio medžiaga galite ČIA