Įeiti
Publikuota: 2021-09-30. Atnaujinta: 2021-09-30

VERT skelbia lyginamuosius geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos rodiklius


​​​​Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) nustatė ir skelbia geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų 2020 metų vidutinius lyginamuosius geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos rodiklius.

Lyginamieji rodikliai taikomi visiems ūkio subjektams, įgijusiems teisę vykdyti geriamojo vandens tiekimą ir (arba) teikti nuotekų tvarkymo paslaugas.​​

Eil.Nr.RodikliaiMato vienetas

I

grupė

II

grupė

III

grupė

IV

grupė

V

grupė

1​
2​

345678
Elektros energijos sąnaudų rodikliai ​ ​ ​ ​
​ 
1.
Elektros energijos suvartojimas vandeniui išgauti ir pristatyti
(kWh/m³)/100 m H2O

 

0,405

 

0,446

 

0,579

 

0,413

 

0,513

2.Elektros energijos suvartojimas vandeniui paruošti

 kWh/m³

 

0,039

 

0,006

 

0,046

 

0,050

 

0,133

3.Elektros energijos suvartojimas nuotekoms surinkti(kWh/m³)/100 m H2O

 

0,477

 

0,619

 

0,974

 

1,329

 

1,893

4.Elektros energijos suvartojimas nuotekoms valyti(MWh/ tonai)

 

0,612

 

1,043

 

1,623

 

2,387

 

2,697

Darbo užmokesčio sąnaudų rodikliai ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
5.Darbo intensyvumo indeksaskoef.
2,244

2,053

3,168

3,834

4,074

 

6.

Darbo intensyvumo indeksas vandens gavyboje

 koef.

 

8,936

 

4,122

 

2,860

 

5,566

 

6,791

 

7.

Darbo intensyvumo indeksas vandens ruošime

 koef.

 

6,418

 

10,565

 

8,822

 

9,850

 

5,418

8.Darbo intensyvumo
indeksas vandens pristatyme
koef.


​3,756

3,501

5,898


6,​496

6​,767


9.
Darbo intensyvumo in​deksas nuotekų surinkime
koef.
3,6614,748
4,3744,3053,977​


Eil.Nr.RodikliaiMato vienetas

I

grupė

II

grupė

III

grupė

IV

grupė

V

grupė

 

10.

Darbo intensyvumo indeksas nuotekų valyme

 koef.

 

3,822

 

2,677

 

5,767

 

7,833

 

9,179

 

11.

Darbo intensyvumo indeksas dumblo tvarkyme

 koef.

 

2,834

 

2,415

 

10,032

 

18,219

 

13,277

 

 

12.

Darbo intensyvumo indeksas atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo veikloje

 

 koef.

 

 

2,580

 

 

1,579

 

 

1,974

 

 

1,243

 

 

1,291

 

 

13.

Paslaugų pagal sutartis vertė, tenkanti 1 normatyviniam vandens gavybos darbuotojui per metus

 

 tūkst. Eur

 

 

0,484

 

 

0,305

 

 

0,486

 

 

0,364

 

 

0,412

 

 

14.

Paslaugų pagal sutartis vertė, tenkanti 1 normatyviniam vandens ruošimo darbuotojui per metus

 

 tūkst. Eur

 

 

0,133

 

 

0,019

 

 

0,277

 

 

0,058

 

 

0,072

 

 

15.

Paslaugų pagal sutartis vertė, tenkanti 1 normatyviniam vandens pristatymo darbuotojui per metus

 

tūkst. Eur

 

 

0,581

 

 

0,263

 

 

0,276

 

 

0,313

 

 

0,171

 

 

16.

Paslaugų pagal sutartis vertė, tenkanti 1 normatyviniam nuotekų surinkimo darbuotojui per metus

 

 tūkst. Eur

 

 

1,127

 

 

0,261

 

 

0,288

 

 

0,215

 

 

0,294

 

 

17.

Paslaugų pagal sutartis vertė, tenkanti 1 normatyviniam nuotekų valymo darbuotojui per metus

 

 tūkst. Eur

 

 

1,195

 

 

0,382

 

 

0,174

 

 

0,157

 

 

0,210

 18.

Paslaugų pagal sutartis vertė, tenkanti 1 normatyviniam atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo veiklos darbuotojui per metus

 

tūkst. Eur

 

 0,653

 

 0,194

 

 0,135

 

 0,334

 

 0,253

       ​19.

Normatyvinių pagrindinės veiklos darbu​​otojų skaičius, tenkantis 1 administracijos darbuotojui
​ 

sk.


15,934
1
7,88223,59123,9612
2,066
      ​20. 

Vidutinis 1 darbuotojo darbo užmokestis

Eur

1581,321393,37


1170,26


1133,16


1077,65

Einamojo remonto ir eksploatacinių medžiagų sąnaudų rodikliai ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
21.
Geriamojo vandens gavybos veikloje patirtų einamojo remonto ir eksploatacinių medžiagų sąnaudų dalis 1 geriamojo vandens gavybos veikloje naudojamam siurbliui

 

 

 

tūkst. Eur

 

 

 

0,064

 

 

 

0,089

 

 

 

0,070

 

 

 

0,041

 

 

 

0,04622.
Geriamojo​ vandens ruošimo veikloje patirtų einamojo remonto ir eksploatacinių medžiagų sąnaudų dalis 1 geriamojo vandens ruošimui naudojamai darbo mašinai

 

 tūkst. Eur

 

 0,071

 

0,067

 ​

0,027

 

0,017

 

0,087

23.Geriamojo vandens pristatymo veikloje patirtų einamojo remonto ir eksploatacinių medžiagų sąnaudų dalis 1 kilometrui požeminio geriamojo vandens tinklo su geriamojo vandens pakėlimo siurbliais

 

 

tūkst. Eur

 

 

 0,079

 

 

 0,081

 

 

 0,106

 

 

 0,068

 

 

0,064

24.Nuotekų surinkimo veikloje patirtų einamojo remonto ir eksploatacinių medžiagų sąnaudų dalis 1 kilometrui nuotekų tinklo su nuotekų pakėlimo siurbliais

 

tūkst. Eur

 

0,077

 

0,042

 

0,045

 

0,018

 

0,038

25.Nuotekų valymo veikloje patirtų einamojo remonto ir eksploatacinių medžiagų sąnaudų dalis, tenkanti 1 nuotekų valyme naudojamai darbo mašinai

 

 tūkst. Eur

 

 0,075

 

 0,13​4

 

 0,137

 

 0,126

 

 0,072

Remonto darbų pagal sutartis sąnaudų rodikliai​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

26. 
Geriamojo vandens gavybos veikloje patirtų remonto darbų pagal sutartis sąnaudų dalis 1 geriamojo vandens gavybos veikloje naudojamam siurbliui

kst. Eur

0,172


0,052


0,078

0,058


0,092
27.
Geriamojo vandens ruošimo veikloje patirt​ų remonto darbų pagal sutartis sąnaudų dalis 1 geriamojo vandens ruošimui naudojamai darbo mašinai

 

 

tūkst. Eur

 

 

0,077

 

 

0,023

 

 

0,071

 

 

0,023

 

 

0,015

28.Geriamojo vandens pristatymo veikloje patirtų remonto darbų pagal sutartis sąnaudų dalis 1 km požeminio geriamojo vandens tinklo su geriamojo vandens pakėlimo siurbliais

 

 

tūkst. Eur

 

 

0,025

 

 

0,026

 

 

0,017

 

 

0,013

 

 

0,004

29.Nuotekų surinkimo veikloje patirtų remonto darbų pagal sutartis sąnaudų dalis 1 km nuotekų tinklo su nuotekų pakėlimo siurbliais

 

tūkst. Eur

 

 0,090

 

 0,​020

 

 0,020

 

 0,016

 

 0,024

​30.

Nuotekų valymo veikloje patirtų remonto darbų pagal sutartis sąnaudų dalis 1 nuotekų valyme naudojamai darbo mašinai


tūkst. Eur


0,176


 0,062


0,044


0,044
 ​
0,034


Išsamiai susipažinti su VERT 2021-09-30 posėdžio medžiaga galite ČIA