Įeiti
Publikuota: 2021-09-30. Atnaujinta: 2021-09-30

Viešoji konsultacija dėl gamtinių dujų įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo pakeitimo


​Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) skelbia viešąją konsultaciją dėl Gamtinių dujų įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo pakeitimo.

Pakeitimo projektu siekiama numatyti su VERT suderintų projektų, skirtų pakeisti reguliuojamosios įmonės eksploatuojamą reguliuojamą ilgalaikį turtą, kuriais perkamos paslaugos iš išorės, sąnaudų apskaitos principus.

Atlikti šie gamtinių dujų įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo pakeitimai:

  • Reglamentuoti gamtinių dujų įmonių vykdomų OPEX projektų sąnaudų apskaitos principai. Apraše numatyta, kad OPEX projektų sąnaudos reguliuojamos veiklos ataskaitose parodomos atskirai ir kad į paskirstomąsias reguliuojamos veiklos sąnaudas OPEX projektų sąnaudos gali būti įtraukiamos tik ta apimtimi, kuri neviršija VERT sprendime dėl atitinkamo OPEX projekto derinimo numatytos sąnaudų sumos.
  • Atlikti Aprašo patikslinimai, koreguojant nepaskirstytinų sąnaudų atvaizdavimą gamtinių dujų įmonės pajamų-sąnaudų ataskaitoje.

Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje ir VERT interneto svetainėje www.vert.lt.

Pastabas ir pasiūlymus galima teikti iki 2021 m. spalio 11 d. (imtinai) paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, faksu: (8 5) 2135270, el. laišku: [email protected] arba per LR Seimo teisės aktų projektų informacinę sistemą.

Pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos".​​