Įeiti
Publikuota: 2021-09-28. Atnaujinta: 2021-09-28

Kaip, sugedus elektros apskaitos prietaisui, apskaičiuojamas suvartotos elektros energijos kiekis?


​​​​Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), išnagrinėjusi ginčą tarp vartotojo ir UAB „Elektrum Lietuva“ bei AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO), nutarė įpareigoti įmones perskaičiuoti vartotojo sąskaitas, išrašytas už laikotarpį, kai elektros apskaitos prietaisas veikė netinkamai.

Vartotojas kreipimesi į VERT nurodė, jog ESO objekte, sugedus elektros apskaitos prietaisui, atliko suvartoto elektros energijos kiekio perskaičiavimą ir priskyrė apmokėti elektros energijos kiekį. Vartotojas nurodė, kad nesutinka su apskaičiuotu elektros energijos kiekiu, kadangi jis yra žymiai didesnis, negu paprastai suvartojama objekte, ir ne kartą kreipėsi į ESO, prašydamas perskaičiuoti elektros apskaitos prietaiso gedimo laikotarpiu suvartotą kiekį, remiantis duomenimis apie ankstesnį elektros energijos suvartojimą objekte, tačiau toks vartotojo prašymas nebuvo tenkintas. Duomenis apie atliktą perskaičiavimą ESO perdavė ir UAB „Elektrum Lietuva“, kuri išrašė vartotojui sąskaitą. Vartotojas nesutiko su apskaičiuotu suvartotos elektros energijos kiekiu ir prašė VERT įpareigoti ESO atlikti perskaičiavimą, o UAB „Elektrum Lietuva“ perrašyti sąskaitas už minėtą laikotarpį.

VERT, išnagrinėjusi faktines ginčo aplinkybes, pripažino, kad ESO perskaičiavimą atliko nesilaikydama teisinio reglamentavimo – skaitiklio gedimo atvejais, nesant vartotojo kaltės, suvartotas kiekis nustatomas pagal atitinkamo laikotarpio elektros energijos suvartojimą iki gedimo (dingimo) arba po gedimo (naujojo įrengimo) pašalinimo arba pagal kitus operatoriaus turimus duomenis perskaičiuojamu laikotarpiu nustatytomis kainomis ir tarifais.

VERT nutarė, jog siekiant vartotojui palankiausiu būdu nustatyti gedimo laikotarpiu suvartotos elektros energijos kiekį, kuris labiausiai atspindėtų galimą realų suvartojimą, turėtų būti vertinami  elektros energijos suvartojimo duomenys, nustatyti pagal naujai įrengto elektros apskaitos prietaiso rodmenis. Tokiu būdu, pagal naujai įrengto apskaitos prietaiso rodmenis, įvertinus vidutinį paros suvartojimą, turėtų būti apskaičiuotas vartotojo suvartotas elektros energijos kiekis per laikotarpį kai elektros apskaitos prietaisas veikė netinkamai.

VERT nutarė įpareigoti ESO perskaičiuoti objekte suvartotą elektros energijos kiekį, perduoti UAB „Elektrum“ duomenis, reikalingus perrašyti sąskaitas, atsižvelgiant į atlikto perskaičiavimo rezultatus. UAB „Elektrum“ įpareigota perrašyti sąskaitas už objekte suvartotą elektros energiją, atsižvelgiant į ESO atliktą perskaičiavimą, bei apie atliktus pakeitimus per 30 dienų informuoti VERT ir vartotoją.

Susipažinti su VERT vartojimo ginčų praktika galite ČIA. ​