Įeiti
Publikuota: 2021-09-24. Atnaujinta: 2021-09-24

VERT pritarė UAB „Mažeikių vandenys“ investicijoms


​​Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) suderino faktiškai įgyvendintas papildomas UAB „Mažeikių vandenys“ 2019‒2020 metų investicijas, kurių bendra vertė 276,44 tūkst. Eur. Bendrovės teikiamos derinti investicijos finansuojamos bendrovės nuosavomis, Europos Sąjungos, Mažeikių rajono savivaldybės bei gyventojų lėšomis.

Bendrovė investavo į geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimą, jos plėtrą bei vandens gerinimo įrenginius Mažeikių mieste ir rajone.

Įgyvendinus investicijas, saugus ir patikimas vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas bus užtikrintas Vakarų g., Sienos g., V. Kudirkos g., Žemaitijos g., Pavenčių g., Raselės g., Tirkšlių mst. (Kapų g., S. Neries g.), Krakių k. gyventojams.

Siekiant efektyviau panaudoti lėšas investicijoms, buvo nuspręsta Mažeikių rajono savivaldybės projektų vykdymo metu lygiagrečiai atlikti ir vandentiekio tinklų rekonstrukciją Sienos g. Papildomai, gyventojams pageidaujant ir jiems prisidedant 40 procentų, priimtas sprendimas įrengti naujus vandentiekio ir nuotekų tinklus Vakarų g. Siekiant pagerinti geriamojo vandens realizaciją, nauji vandentiekio ir nuotekų tinklai buvo nutiesti naujai suprojektuoto gyvenamųjų namų kvartalo Kudirkos g.

Atlikus darbus Vakarų g. ir Kudirkos g., nutiesta 0,17 km vandens tiekimo ir 0,036 km nuotekų surinkimo tinkle, prie centralizuotų vandentiekio tinklų prisijungė 11 naujų vartotojų.

Siekiant užtikrinti nepertraukiamą vandens tiekimą esantiems vartotojams sausros metu ar atsitikus avarijai tinkluose, taip pat išlaikyti pakankamą tiekiamo vandens slėgį ir debitą, padidėjus vandens suvartojimui dėl gaisrų gesinimo, bendrovė investavo į vandentiekio tinklų sužiedinimą Sienos g. Buvo paklota 0,36 km naujų vandentiekio tinklų. Esami 9 namų vartotojai buvo perjungti prie naujo tinklo.

Įgyvendinant investiciją ir siekiant pagerinti tiekiamo geriamojo vandens kokybę taip pat buvo sumontuoti vandens gerinimo įrenginiai Bugenių k. (Mažeikių r.). Bendrovė tiekia geriamąjį vandenį Bugenių k. gyventojams iš Bugenių vandenvietėje esančio artezinio gręžinio, kuris eksploatuojamas nuo 1996 m. Šiuo metu geriamasis vanduo tiekiamas 259 gyventojams. Vandenvietėje nebuvo geriamojo vandens nugeležinimo įrenginių. Įgyvendinus investiciją tiekiamas vanduo atitiks higienos normos reikalavimus.

Išsamiai susipažinti su VERT 2021-09-23 posėdžio medžiaga galite ČIA