Įeiti
Publikuota: 2021-09-17. Atnaujinta: 2021-09-17

VERT paskelbė 2020 m. šilumos sektoriaus lyginamuosius rodiklius


​​Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) patvirtino ir paskelbia 2020 m. šilumos gamybos, perdavimo, mažmeninio aptarnavimo, karšto vandens tiekimo ir atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklų lyginamuosius rodiklius.

2020 m. Šilumos gamybos, perdavimo, mažmeninio aptarnavimo, karšto vandens tiekimo ir atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų veiklų lyginamieji rodikliai

 A pogrupis​B pogrupis
1. ŠILUMOS GAMYBOS, PERDAVIMO IR MAŽMENINIO APTARNAVIMO LYGINAMIEJI RODIKLIAI: ​ ​ ​
1.1. Technologiniai rodikliai: ​ ​ ​
1.1.1. Lyginamosios kuro sąnaudos (kgne/MWh) ​ ​ ​
I grupė91,181​ 87,188
II grupė-​ 92,002
III grupė91,672​ 87,027
IV grupė95,030​94,052
V grupė93,164​ 98,691
1.1.2. Lyginamųjų kuro sąnaudų koeficientas (MWh/MWh) ​ ​
I grupė1,060​ 1,014
II grupė-​ 1,070
III grupė1,066​ 1,012
IV grupė1,105​ 1,094
V grupė1,083​ 1,148
1.1.3. Lyginamosios šilumos gamybos elektros energijos sąnaudos (kWh/MWh) ​ ​ ​
I grupė8,267​ 15,360
II grupė-​ 10,136
III grupė5,820​ 13,955
IV grupė16,655​ 11,533
V grupė19,705​ 13,446
1.1.4. Lyginamosios šilumos perdavimo elektros energijos sąnaudos (kWh/MWh) ​ ​ ​
I grupė2,730 ​ ​
II grupė6,482 ​ ​
III grupė7,927 ​ ​
IV grupė6,469 ​ ​
V grupė5,539 ​ ​
1.1.5. Vandens sąnaudos šilumos gamybos technologinėms reikmėms (m3/MWh) ​ ​
I grupė0,0490,109 ​
II grupė-0,096 ​
III grupė0,0310,040 ​
IV grupė0,0370,021 ​
V grupė0,0310,021 ​
1.1.6. Vandens sąnaudos šilumos perdavimo technologinėms reikmėms (m3/kms) ​ ​ ​
I grupė107,570 ​ ​

 

 ​
A pogrupisB pogrupis
II grupė103,187 ​
III grupė33,807 ​
IV grupė45,381 ​
V grupė24,885 ​
1.2. Darbo našumo rodikliai: ​ ​
1.2.1. Šilumos gamybos įrenginių galia, tenkanti vienam šilumos gamybos veikloje priskirtam sąrašiniam darbuotojui (MW/darb.) ​ ​
I grupė1,6863,013
II grupė-1,918
III grupė1,0851,765
IV grupė1,5311,266
V grupė1,3200,705
1.2.2. Sąlyginis šilumos perdavimo tinklų ilgis, tenkantis vienam šilumos perdavimo veikloje priskirtam sąrašiniam darbuotojui (kms/darb.) ​ ​
I grupė4,974 ​
II grupė3,925 ​
III grupė6,504 ​
IV grupė3,723 ​
V grupė4,729 ​
1.2.3. Šilumos vartotojų skaičius, tenkantis vienam mažmeninio aptarnavimo veikloje priskirtam sąrašiniam darbuotojui (vart./darb.) ​ ​
I grupė3 553,870 ​
II grupė3 238,007 ​
III grupė3 185,674 ​
IV grupė1 947,260 ​
V grupė1 356,450 ​
1.2.4. Šilumos gamybos ir tiekimo veiklos darbuotojų skaičius, tenkantis vienam administracijos darbuotojui (darb./adm.) ​ ​
I grupė6,929 ​
II grupė5,558 ​
III grupė4,028 ​
IV grupė4,552 ​
V grupė5,084 ​
1.3. Kiti rodikliai: ​ ​
1.3.1. Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos šilumos gamybos veikloje, tenkančios šilumos įrenginių galios vienetui (Eur/MW) ​ ​
I grupė4 792,5521 329,744
II grupė-2 537,642
III grupė4 979,1234 188,636
IV grupė1 380,6962 643,238
V grupė1 341,4215 013,801
1.3.2. Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos šilumos perdavimo veikloje, tenkančios vienam sąlyginiam šilumos tinklų kilometrui (Eur/kms) ​ ​
I grupė1 117,085 ​

 

 A pogrupisB pogrupis
II grupė1 ​638,706
III grupė860,628
IV grupė801,034 ​
V grupė750,358 ​
1.3.3. Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos mažmeninio aptarnavimo veikloje, tenkančios vienam vartotojui (Eur/vart.) ​ ​
I grupė0,412 ​
II grupė0,174 ​
III grupė0,259 ​
IV grupė0,342 ​
V grupė0,116 ​
1.3.4. Kitos pastoviosios sąnaudos šilumos gamybos veikloje, tenkančios šilumos įrenginių galios vienetui (Eur/MW) ​ ​
I grupė1 546,111446,129
II grupė-781,896
III grupė2 536,8601 943,855
IV grupė371,6511 500,156
V grupė549,1712 950,670
1.3.5. Kitos pastoviosios sąnaudos šilumos perdavimo veikloje, tenkančios vienam sąlyginiam šilumos tinklų kilometrui (Eur/kms) ​ ​
I grupė440,383 ​
II grupė326,353 ​
III grupė473,184 ​
IV grupė479,596 ​
V grupė535,812 ​
1.3.6. Kitos pastoviosios sąnaudos mažmeninio aptarnavimo veikloje, tenkančios vienam vartotojui (Eur/vart.) ​ ​
I grupė3,065
II grupė4,035 ​
III grupė3,499 ​
IV grupė3,033 ​
V grupė3,835 ​
2. KARŠTO VANDENS TIEKIMO VEIKLOS LYGINAMIEJI RODIKLIAI: ​ ​
2.1. Darbo našumo rodikliai: ​ ​
2.1.1. Karšto vandens vartotojų skaičius, tenkantis vienam karšto vandens tiekimo veikloje priskirtam sąrašiniam darbuotojui (vart./darb.) ​ ​
I grupė10 916,289 ​
II grupė6 698,040 ​
III grupė4 229,393 ​
IV grupė2 598,172 ​
V grupė1 739,750 ​
2.1.2. Karšto vandens tiekimo veiklos darbuotojų skaičius, tenkantis vienam administracijos darbuotojui (darb./adm.) ​ ​
I grupė8,831
II grupė1​1,708 ​

 

 ​​

A pogrupisB pogrupis
III grupė5,445
IV grupė8,632 ​
V grupė7,772 ​
2.2. Kiti rodikliai: ​ ​
2.2.1. Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos karšto vandens tiekimo veikloje, tenkančios 1 m3 realizuoto karšto vandens (Eur/m3) ​ ​
I grupė0,010 ​
II grupė0,017 ​
III grupė0,047
IV grupė0,016 ​
V grupė0,016 ​
2.2.2. Kitos pastoviosios sąnaudos karšto vandens tiekimo veikloje, tenkančios 1 m3 realizuoto karšto vandens (Eur/m3) ​ ​
I grupė0,032 ​
II grupė0,099 ​
III grupė0,059 ​
IV grupė0,058 ​
V grupė0,071 ​
3. ATSISKAITOMŲJŲ KARŠTO VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ APTARNAVIMO VEIKLOS LYGINAMIEJI RODIKLIAI: ​ ​
3.1. Darbo našumo rodikliai: ​ ​
3.1.1. Karšto vandens apskaitos prietaisų skaičius, tenkantis vienam atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veikloje priskirtam sąrašiniam darbuotojui (vnt./darb.) ​ ​
I grupė11 015,820 ​
II grupė5 439,982 ​
III grupė3 216,437 ​
IV grupė3 109,887 ​
V grupė2 514,961 ​
3.1.2. Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklos darbuotojų skaičius, tenkantis vienam administracijos darbuotojui (darb./adm.) ​ ​
I grupė6,417 ​
II grupė10,396 ​
III grupė5,620 ​
IV grupė6,923 ​
V grupė8,397 ​
3.2. Kiti rodikliai: ​ ​
3.2.1.    Einamojo     remonto     ir     aptarnavimo     sąnaudos,     tenkančios     aptarnaujamų atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų skaičiui (Eur/vnt.) ​ ​
I grupė0,583 ​
II grupė0,158 ​
III grupė0,692 ​
IV grupė0,183 ​
V grupė0,192 ​

3.2.2. Kitos pastoviosios sąnaudos atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų (toliau  AKVAP ) aptarnavimo veikloje, tenkančios vienam aptarnaujamam AKVAP (Eur/vnt.)

 

 ​

A pogrupisB pogrupis
lI grupė0,283 ​
II grupė0,281 ​
III grupė0,778 ​
IV grupė0,489 ​
V grupė0,3​02 ​

 

Išsamiai susipažinti su VERT 2021-09-17 posėdžio medžiaga galite ČIA.