Įeiti
Publikuota: 2021-09-16. Atnaujinta: 2021-09-16

Viešosios konsultacijos dėl LRAIC modelio projekto bei KVR metodikos pakeitimo


​​​Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) p​askelbė viešąsias konsultacijas Dėl Ilgo laikotarpio vidutinių padidėjimo sąnaudų (LRAIC) apskaitos modelio ir jo rezultatų 2022-2026 metams patvirtinimo projektą (LRAIC modelio projektas) bei Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodikos​ projektą (KVR metodikos pakeitimo projektas).

LRAIC modelio projekto tikslas – patvirtinti Ilgo laikotarpio vidutinių padidėjimo sąnaudų (LRAIC) apskaitos modelį (LRAIC modelis) ir LITGRID AB bei AB „Energijos skirstymo operatorius“ LRAIC modelio rezultatus 2022-2026 metų reguliavimo laikotarpiui. Atsižvelgiant į LRAIC metodines gaires, LRAIC modelis yra grindžiamas skaidriomis technologijų optimizavimo, sąnaudų apskaičiavimo prielaidomis bei paklausos prognozėmis. Paklausa prognozuojama vadovaujantis turima perdavimo sistemos ir skirstymo tinklų informacija, atsižvelgiant į operatorių numatytą tinklų plėtrą (taip pat dėl gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių bei gaminančių vartotojų) ir inovatyvių technologijų diegimą. Taip pat LRAIC modelis grindžiamas esama tinklo topologija ir turi skatinti efektyvų esamos infrastruktūros panaudojimą bei tinklo elementų atnaujinimą. LRAIC modelyje taikomas „iš apačios į viršų“ („bottom-up“) metodas ir įtraukti duomenys apie 5 bei 10 metų laikotarpiui suplanuotas operatoriaus investicijas, duomenys apie rinkos struktūrinius pokyčius, susijusius su elektros energijos iš atsinaujinančių energijos šaltinių gamybos augimu, gaminančių vartotojų skaičiaus didėjimu.

KVR metodikos pakeitimo projekto tikslas – atsižvelgiant į LRAIC metodines gaires, pakeisti/papildyti KVR metodikos pakeitimo projektą nuostatomis dėl LRAIC modelio taikymo, kuriuo remiantis nustatomos perdavimo sistemos operatoriaus (PSO) ir skirstomųjų tinklų operatoriaus (STO) pagrindinių tinklo elementų sąnaudos ateinančiam reguliavimo laikotarpiui. Nustatytos ilgo laikotarpio vidutinės padidėjimo sąnaudos bus naudojamos nustatant valstybės reguliuojamas kainas, vertinant reguliuojamos veiklos sąnaudų būtinumą ir nustatant leistinų pajamų dydį. Taip pat siekiama patikslinti kitas Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodikos (KVR metodika) nuostatas, kurios yra keistinos dėl kituose VERT teisės aktuose atliktų pakeitimų.

Pastabas ir pasiūlymus teikite paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, faksu: (8 5) 2135270, el. laišku: [email protected] arba per LR Seimo teisės aktų projektų informacinę sistemą.

Pastabų ir pasiūlymų teikimo terminas – iki 2021 m. rugsėjo 23 d. (imtinai).

Pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos".

Suinteresuotoms šalims KVR metodikos nuostatų, susijusių su LRAIC metodologinių gairių įgyvendinimu, LRAIC modelio ir jo pagrindu gautų rezultatų pristatymas vyks 2021 m. rugsėjo 17 d. 13 val. Microsoft Teams platformoje. Pristatymas vyks anglų kalba. Visus norinčius dalyvauti pristatyme suinteresuotus asmenis prašome registruotis iki 2021 m. rugsėjo 17 d. 10 val. pateikiant norinčių dalyvauti asmenų sąrašą ir nurodant visų sąraše įtrauktų asmenų elektroninio pašto adresus. Norinčių pristatyme dalyvauti asmenų sąrašą ir kontaktinius duomenis prašau siųsti VERT Dujų ir elektros departamento Elektros skyriaus patarėjai Linai Bartkienei el. paštu [email protected].