Įeiti
Publikuota: 2021-09-16. Atnaujinta: 2021-09-23

VERT suderino UAB „Dzūkijos vandenys“ investicijasValstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) suderino UAB „Dzūkijos vandenys“    2018 m., 2019 m. ir 2020 m. faktiškai įvykdytas investicijas, kurių bendra vertė 867,22  tūkst. Eur. Bendrovės teikiamos derinti investicijos finansuojamos nuosavomis lėšomis.

Bendrovė investavo į geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimą ir plėtrą bei vandens nutekėjimų kontrolės gerinimą Alytaus mieste ir rajone.

Įgyvendinus investicijas, saugus ir patikimas vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas bus užtikrintas Žmuidzinavičiaus g., Daugų g., Varėnos g., Ulonų g., Miklusėnų g., Naujosios g., Geležinkelio g. gyventojams.

Vandentiekio tinklų statyba Žmuidzinavičiaus g. skirta vandens tiekimo paslaugų prieinamumui užtikrinti. Paklota apie 236 m vandentiekio tinklų. Anksčiau šios gatvės namai buvo aprūpinami geriamuoju vandeniu tinklais, kurie buvo nutiesti iš buvusios grupinės boilerinės karšto vandens tiekimo sistemų trasomis (vadinamaisiais „loviais“, pastatytais 1980 m.). Kadangi jie buvo žemės paviršiuje, o karštas vanduo nebetiekiamas, žiemos metu esant šalčiams vamzdynai užšaldavo. Paklojus naują vandentiekio liniją, namai perjungti prie patikimos vandens tiekimo sistemos.

Žmuidzinavičiaus gatvėje buvo nutiestas ir naujas nuotekų tinklas, kurio ilgis sudaro 43,48 m..

Siekiant užtikrinti nuotekų tvarkymo paslaugų kokybę rekonstruotos ir avaringiausios (per metus vidutiniškai įvykdavo apie 60 avarijų) ir blogiausios būklės nuotekų tinklo atkarpos Daugų g., Varėnos g. ir Ulonų g. Iš viso šiose gatvėse atnaujinta 477 m. buitinių nuotekų tinklų. Miklusėnų g. ir Naujojoje g. renovuota sena (pastatyta 1982 m.) ir avaringa (per metus įvykdavo vidutiniškai 24 avarijos) nuotekų tinklų atkarpa – 425 m.

Vienas iš pagrindinių bendrovės uždavinių yra vandens nutekėjimų kontrolė bei vandentiekio avarijų mažinimas, todėl bendrovė investavo į įrangos vandens nuotėkio paieškai įsigijimą: buvo įsigyti 24 invaziniai debitomačiai su duomenų kaupikliais, kurie suteikia galimybę išplėsti stebėjimo zoną bei efektyvinti nuotekų paiešką.

​Išsamiai susipažinti su VERT 2021-09-16 posėdžio medžiaga galite ČIA. ​