Įeiti
Publikuota: 2021-09-13. Atnaujinta: 2021-09-13

VERT vienašališkai patvirtino metodiką prekybai su trečiosiomis šalimis


​​​​​​​​Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), įgyvendindama Lietuvos Respublikos būtinųjų priemonių, skirtų apsisaugoti nuo trečiųjų šalių branduolinių elektrinių keliamų grėsmių įstatymą, patvirtino Lietuvos elektros energijos perdavimo sistemos operatoriaus (PSO) AB „Litgrid" parengtą Tarpsisteminių jungčių pralaidumo nustatymo ir paskirstymo su trečiosiomis šalimis metodiką.  

Metodikos nuostatos:

  • LT-BY tarpsisteminėje jungtyje grynasis pralaidumas prekybai (NTC) nustatomas 0 MW.
  • LT-BY tarpsisteminėje jungtyje Lietuvos elektros energijos perdavimo sistemos operatorius (PSO) AB „Litgrid" nustatys maksimalų techninį pralaidumą (TTC) tik ta apimtimi, kuri būtina patekti techniniam srautui.
  • LT-BY tarpsisteminės jungties pralaidumo nustatymas neribos Latvijos ir Rusijos elektros energijos prekybos.

Metodikoje apibrėžti techninio srauto tarp Baltarusijos ir Lietuvos skaičiavimo principai. Šiuo metu techninis srautas nustatomas pagal Lygiagretaus tarpsisteminių jungčių (BRELL) veikimo instrukciją. Techninį srautą sudaro:

  • Perdavimo sistemos operatoriaus (PSO) perkama ir parduodama balansavimo energija iš kitų PSO, skirta kompensuoti Baltijos elektros energetikos sistemos disbalansą.
  • Elektros energijos srautai tarp elektros energetikos sistemų dėl elektros energijos mainų, įskaitant elektros energijos tranzitą, vykdomi pagal bendrus Baltijos pralaidumų skaičiavimo regiono perdavimo sistemų operatorių susitarimus dėl jungiamųjų linijų pralaidumų nustatymo ir paskirstymo.
  • Tranzitiniai ir žiediniai elektros energijos srautai tarp trečiųjų šalių operatorių dėl esamos sinchroninės zonos energetikos sistemų tinklų infrastruktūros konfigūracijos.
  • Elektros energijos srautai, reikalingi sinchroninės zonos dažnio valdymui ir avarijų likvidavimui užtikrinti.

Metodika vienašališkai buvo priimta atsižvelgiant į tai, jog nepavyko pasiekti bendro susitarimo su Latvijos ir Estijos elektros energijos perdavimo sistemų operatoriais dėl bendros koordinuotos Baltijos šalių tarpzoninio pralaidumo skaičiavimo, skyrimo ir paskirstymo su trečiosiomis šalimis metodikos.

VERT paskelbus viešąsias konsultacijas, visi rinkos dalyviai teikė pastabas ir dalyvavo diskusijose, įskaitant ir Latvijos bei Estijos nacionalinių energetikos reguliuotojų atstovus.

Išsamiai susipažinti su VERT 2021-09-10 posėdžio medžiaga galite ČIA.