Įeiti
Publikuota: 2021-09-10. Atnaujinta: 2021-09-10

VERT patvirtino įvykio AB „Ignitis gamyba“ Elektrėnų elektrinėje priežasčių tyrimo aktą


​Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) patvirtino vietinio sutrikimo AB „Ignitis gamyba" Elektrėnų elekrinės 9 bloke priežasčių  tyrimo aktą.

VERT gavo AB „Ignitis gamyba" pranešimą, kad leidžiant bloką iš karštos būklės, pasukus turbo agregatą, atsirado pranešimas dėl neatsidariusio dujų atkirtos vožtuvo kombinuoto ciklo bloke ir bloko nepasileidimo.

Patikrinus dujų atkirto vožtuvą, nustatyta, kad jis veikia, tačiau jo veikimo laikas pasikeitęs dėl  oro sąlygų, nes lauko temperatūra leidimo metu buvo -20 °C, vožtuvas sumontuotas lauke. Įsitikinus, kad sulėtėjęs dujų atkirtos vožtuvo atidarymo/uždarymo laikas neturi įtakos bloko leidimo sekoms, papildomai sukalibravus debitomačio reikšmę priimtas sprendimas bloką leisti pakartotinai.

Leidžiant antrą kartą leidimo seka vėl buvo nutraukta. Dar kartą papildomai bandytas, patikrintas dujų atkirtos vožtuvas. Nukrypimų nepastebėta. Tačiau buvo pastebėta, kad antro leidimo metu dujų modulyje padidėjo uždujinimo daviklių parodymai, dėl ko buvo nutraukta bloko paleidimo seka.

Nutarta, kad uždujinimo davikliai fiksavo dujų nuotėkį, nes priverstinai kelis kartus buvo atidarytas dujų atkirtos vožtuvas. Priimtas sprendimas aktyvuoti turbinos paleidimo seką pakartotinai. Blokas paleistas sėkmingai ir įjungtas į 330 kV tinklą.

Numatytos prevencinės priemonės panašiems įvykiams išvengti. VERT įpareigoja bendrovę informuoti apie rekomendacijų vykdymą ir pateikti atsakymus apie darbų įvykdymą kas pusę metų iki rekomendacijų įvykdymo.

Išsamiai susipažinti su VERT 2021-09-10 posėdžio medžiaga galite ČIA