Įeiti
Publikuota: 2021-08-09. Atnaujinta: 2021-08-09

VERT: viešoji konsultacija dėl Tarpsisteminių jungčių pralaidumo nustatymo ir paskirstymo su trečiosiomis šalimis metodikos


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) skelbia viešąją konsultaciją dėl AB „Litgrid" parengtos Tarpsisteminių jungčių pralaidumo nustatymo ir paskirstymo su trečiosiomis šalimis metodikos projekto (toliau – Metodikos projektas).

Metodikos projekte nustatomi Lietuva–Kaliningradas tarpsisteminės jungties pralaidumo nustatymo ir Lietuva–Baltarusija tarpsisteminės jungties pralaidumo nustatymo principai. Siekiant apsisaugoti nuo Astravo branduolinės elektrinės keliamų grėsmių, LT-BY tarpsisteminėje jungtyje grynasis pralaidumas prekybai (NTC) nustatomas 0 MW.

Esminiai siūlymai:

1. Metodikos projekte apibrėžti techninio srauto tarp Baltarusijos ir Lietuvos skaičiavimo principai. Šiuo metu techninis srautas nustatomas pagal Lygiagretaus tarpsisteminių jungčių (BRELL) veikimo instrukciją.

2. Aiškiai detalizuojama, kad techninį srautą sudaro:

2.1. Perdavimo sistemos operatoriaus (PSO) perkama ir parduodama balansavimo energija iš kitų PSO, skirta kompensuoti Baltijos elektros energetikos sistemos disbalansą.

2.2. Elektros energijos srautai tarp elektros energetikos sistemų dėl elektros energijos mainų, įskaitant elektros energijos tranzitą, vykdomi pagal bendrus Baltijos pralaidumų skaičiavimo regiono perdavimo sistemų operatorių susitarimus dėl jungiamųjų linijų pralaidumų nustatymo ir paskirstymo.

2.3. Tranzitiniai ir žiediniai elektros energijos srautai tarp trečiųjų šalių operatorių dėl esamos sinchroninės zonos energetikos sistemų tinklų infrastruktūros konfigūracijos.

2.4. Elektros energijos srautai, reikalingi sinchroninės zonos dažnio valdymui ir avarijų likvidavimui užtikrinti.

3. Priklausomai nuo elektros energijos mainų tarp Rusijos regionų ir Baltarusijos energetikos sistemos techninio srauto suma galės kisti nuo 0 MW iki 875 MW (vidutiniškai 131 MW pagal 2020 m. duomenis).

4. Tarpsisteminėje jungtyje prekybai (NTC) nustatytas 0 MW grynasis pralaidumas būtų deklaruojamas į atskirai sukurtą Lietuvos Respublikos ir Baltarusijos Respublikos prekybos zoną, užtikrinančią, kad į Lietuvos Respublikos elektros energijos rinką negalėtų patekti elektros energija iš trečiųjų šalių, kuriose veikia nesaugios branduolinės elektrinės.

Pastabas ir pasiūlymus teikite paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, faksu: (8 5) 2135270, el. laišku: [email protected] arba per LR Seimo teisės aktų projektų informacinę sistemą.

Pastabų ir pasiūlymų teikimo terminas – iki 2021 m. rugpjūčio 20 d. (imtinai).

Pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos".