Įeiti
Publikuota: 2021-09-01. Atnaujinta: 2021-09-01

Viešosios konsultacijos dėl AB „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistemos balansavimo taisyklių bei kt. projektų


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) skelbia viešąsias konsultacijas dėl AB „Amber Grid" gamtinių dujų perdavimo sistemos balansavimo taisyklių derinimo bei Naudojimosi AB „Amber Grid" gamtinių dujų perdavimo sistema taisyklių derinimo projektus.

Projektai parengti atsižvelgiant į tai, kad teisė naudotis AB „Amber Grid" valdoma gamtinių dujų perdavimo sistema būtų suteikiama objektyviai ir sąžiningai, nediskriminuojant atskirų sistemos naudotojų, bei atsižvelgiant į tai, kad atsiranda nauja Lietuvos–Lenkijos dujų jungtis (GIPL), taip pat taisyklių nuostatas harmonizuojant su taisyklėmis, taikomomis Latvijos ir Estijos bei Suomijos dujų rinkose.

Naudojimosi AB „Amber Grid" gamtinių dujų perdavimo sistema taisyklėse atlikti esminiai pakeitimai:

  • numatyta, kad GIPL pajėgumai bus paskirstomi per GSA pajėgumų paskirstymo platformą, o sistemos naudotojai, ketinantys transportuoti dujas per GIPL, privalo sudaryti sutartį su GSA platformos operatoriumi;

  • numatyta, kad bus teikiamos valandinės kiekio paraiškos, o GIPL pajėgumai bus paskirstomi kaip valandiniai pajėgumai (kWh/valandą);

  • numatyta, kad pajėgumai bus užsakomi visoms paros valandoms (arba likusioms valandos einamosios paros pajėgumų atveju). Konkrečios valandos pajėgumų užsakyti galimybės nėra;

  • numatyta galimybė teikti vienpuses (single-sided) kiekio paraiškas GIPL taške.

AB „Amber Grid" gamtinių dujų perdavimo sistemos balansavimo taisyklėse atlikti esminiai pakeitimai:

  • numatyta galimybė perleisti balansavimo atsakomybę kitam sistemos naudotojui;

  • numatytas neutralumo mokesčio apskaičiavimas bei taikymas;

  • numatyta, kad abi dujų pirkimo‒pardavimo sandorio šalys teiks sandorio pranešimus (trade notification) vietoj dabar tiekimo įmonių teikiamų tiekimo grafikų;

  • numatyta, kad sandorio pranešimai turi būti pateikiami ne vėliau nei likus 30 minučių iki dujų paros pabaigos (nelieka galimybės duomenis tikslinti pasibaigus dujų parai, t. y. nelieka „praėjusios dienos produkto").

Pastabas ir pasiūlymus teikite paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, faksu: (8 5) 2135270, el. laišku: info@vert.lt arba per LR Seimo teisės aktų projektų informacinę sistemą.

Pastabų ir pasiūlymų teikimo terminas – iki 2021 m. rugsėjo 17 d. (imtinai).

Pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos".