Įeiti
Publikuota: 2021-09-01. Atnaujinta: 2021-09-01

VERT pakeitė elektros sektoriaus metodikas


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) pakeitė Elektros energijos kainos, rezervinės galios ir izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo užtikrinimo paslaugų kainų nustatymo metodiką; Elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymo metodiką; Elektros energijos sisteminių paslaugų kainos nustatymo metodiką.

Projektais siekiama perkelti Elektros energetikos įstatymo pakeitimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos sujungimo su kontinentinės Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu įstatymo pakeitimo įstatymo nuostatas, apibrėžiančias 200 MW energijos kaupimo įrenginio naudojimą izoliuoto sistemos darbo rezervo paslaugos teikimui, taip pat perkelti kitų kaupimo įrenginių prijungimo prie elektros tinklų teisinį reglamentavimą.

Taip pat projektai papildyti nuostatomis dėl investicijų grąžos skaičiavimo, atsižvelgiant į Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos pakeitimus, bei nuostatomis dėl OPEX investicijų projektų sąnaudų įvertinimo nustatant reguliuojamų paslaugų kainas.

Rezervų metodikos pakeitimo projekte:

  • patikslinta Izoliuoto darbo rezervo paslaugos kainodara;

  • nurodytas OPEX projektų apibrėžimas;

  • patikslinta ROI formulė.

Prijungimo metodikos pakeitimo projekte numatytos nuostatos dėl prijungimo įmokų apskaičiavimo prijungiant kaupimo įrenginius, patikslintos nuostatos, apibrėžiančios faktinės prijungimo prie elektros tinklų kainos apskaičiavimą.

Sisteminių paslaugų metodikos pakeitimo projekte patikslinta nuostata, jog ataskaitos VERT teikiamos pasibaigus pusmečiui, bet ne ketvirčiui. Atlikti papildymai, nurodant kokią informaciją perdavimo sistemos operatorius turi pateikti VERT izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo paslaugos ir izoliuoto darbo rezervo paslaugos atveju.

Išsamiai susipažinti su VERT 2021-08-31 posėdžio medžiaga galite ČIA.